II POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO_20160121_BIAŁOWIEŻA

I NAUKOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA_30.11 - 2.12.2016_BIAŁOWIEŻA

  1. PREZENTACJE ZESPOŁU FORBIOSENSING:

2. PREZENTACJE PRELEGENTÓW ZEWNĘTRZNYCH: