29.03.2022 (ONLINE) - Aktualny Stan Puszczy Białowieskiej
na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing

22-23.10.2019 POLSCAN - I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR

04.10.2019 konferencja : "Otwarte dane - zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość"

11.06.2018 II Konferencja naukowa pt. "Biologia i ekologia roślin drzewiastych"

30-11-2016 I NAUKOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

  1. PREZENTACJE ZESPOŁU FORBIOSENSING:

2. PREZENTACJE PRELEGENTÓW ZEWNĘTRZNYCH:

2016-01-21 II POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO