11.06.2018 II Konferencja naukowa pt. "Biologia i ekologia roślin drzewiastych"

30-11-2016 I NAUKOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

  1. PREZENTACJE ZESPOŁU FORBIOSENSING:

2. PREZENTACJE PRELEGENTÓW ZEWNĘTRZNYCH:

2016-01-21 II POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO