PUBLIC PROCUREMENTS IN PROJECT PUBLIC PROCUREMENTS IN PROJECT

The specification below presents all completed procurements from the beginning of ForBioSensing Project as well as began ones by way of letters of inquiry or public procurements.

 

Data realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia Nazwa Wykonawcy Forma realizacji zamówienia Status realizacji zamówienia
  dostawa urządzenia umożliwiającego pomiar szerokości słojów rocznych w poszczególnych próbach dendrochronologicznych   zapytanie ofertowe otwarte
2016-02-15 dostawa oprogramowania Topcon Magnet Tools TPI S.A. zapytanie ofertowe zamknięte
2016-01-19 katering w związku z realizacją II posiedzenia Komitetu Sterującego MNM Serwis zapytanie ofertowe zamknięte
2015-12-02 Projekt, druk, dostawa 600 kalendarzy ściennych A2 IWONEX zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-18 Pomiary zasobności martwego drewna na 15 leśnych obszarach (Pd) umowa zlecenie z os. fizyczną zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-18 Pomiary zasobności martwego drewna na 15 leśnych obszarach (Pd) umowa zlecenie z os. fizyczną zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 wykonanie pomiarów pozostałych w 2015 powierzchni umowa zlecenie z os. fizyczną zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 Prace terenowe - pomiary na 45 pow. Próbnych umowa zlecenie z os. fizyczną zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 Prace terenowe - pomiary na 30 pow. próbnych umowa zlecenie z os. fizyczną zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 Prace terenowe - pomiary na 45 pow. próbnych umowa zlecenie z os. fizyczną zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 Prace terenowe - pomiary na 30 pow. próbnych umowa zlecenie z os. fizyczną zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-05 wykonanie strony www TSI _P.Lewandowski zapytanie ofertowe zamknięte
2015-10-28 świadczenie usług w zakresie zadann związanych ze stosowaniem ustawy PZP umowa zlecenie z os. fizyczną zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-09 zakup i dostawa wraz z montażem 10 tablic informacyjno-promocyjnych KMK GROUP Monika Jurczyńska zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-10 cykl 5 audycji radiowych Radio Białystok zapytanie ofertowe zamknięte
2015-09-16 umowa o wdrożenie Know - How do wykonywania i opracowania naziemnych pomiarów spektrometrycznych Uniwersytet Warszawski zapytanie ofertowe zamknięte
2015-08-26 Badania ankietowe BIOSTAT przetarg nieograniczony zamknięte
2015-08-21 oprogramowanie FieldMap IFER zapytanie ofertowe zamknięte
2015-08-11 wykonanie zobrazowań satelitarnych Astri Polska przetarg nieograniczony zamknięte
2015-07-29 wykonanie koszulek promocyjnych ARP Studio s.c. zapytanie ofertowe zamknięte
2015-07-31 dostawa busol i dalmierzy Grube sp. z o.o. zapytanie ofertowe zamknięte
2015-07-27 dostawa 120 rękawic roboczych P.W. Puszcza zapytanie ofertowe zamknięte
2015-08-12 dostawa spektrometru MERAZET SA przetarg nieograniczony zamknięte
2015-07-07 wykonanie Roll up - 10 szt MAM Studio zapytanie ofertowe zamknięte
2015-06-12 zobrazowania hiperspektralne MGGP Aero sp. z o.o. przetarg nieograniczony zamknięte
2015-05-26 skanowanie lotnicze MGGP Aero sp. z o.o. przetarg nieograniczony zamknięte
2015-03-31 dostawa świdrów Grube Sp. z o.o. zapytanie ofertowe zamknięte
2015-04-30 dostawa palików dębowych, listewek sosnowych, kleju oraz rękawic PPHU Rostkowscy s.c. zapytanie ofertowe zamknięte
2015-03-27 dostawa sprzętu do prac terenowych (m. in.  zakup młotków nylonowych) W-Z sp. z o.o. zapytanie ofertowe zamknięte
2015-0326 dostawa dendrometrów - 280 szt Jiri Kucera, Brno, Republika Czeska przetarg nieograniczony zamknięte
2015-03-10 dostawa sprzętu do prac terenowych (m. in. siekiery, łopaty) Grube Sp. z o.o. zapytanie ofertowe zamknięte
2015-03-12 dostawa sprzętu do prac terenowych (m. in. 700 rurek stalowych) ALEX A.N. Aleksandruk zapytanie ofertowe zamknięte
2015-01-30 dostawa programu ENVI Esri Sp. z o.o. zapytanie ofertowe zamknięte
201501-26 dostawa tachimetru i urządzeń GNSS TPI Sp. z o.o. przetarg nieograniczony zamknięte
2015-01-29 dostawa skanera naziemnego Geotronics Sp. z o.o. przetarg nieograniczony zamknięte
2015-01-28 katering w związku z realizacją I posiedzenia Komitetu Sterującego Via Apia Sp. z o.o. zapytanie ofertowe zamknięte
2015-01-15 zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem P.W.Digital zapytanie ofertowe zamknięte
2015-01-07 zakup oprogramowania Windendro GEOMOTOR TECHNIK zapytanie ofertowe zamknięte
2014-08-12 wykonanie Ksiegi Znaku Projektu ARP Studio s.c. zapytanie ofertowe zamknięte