PUBLIC PROCUREMENTS IN PROJECT PUBLIC PROCUREMENTS IN PROJECT

Poniższe zestawienie przedstawia wszystkie zrealizowane zamówienia od początku trwania Projektu ForBioSensing oraz noworozpoczęte, na drodze zapytań ofertowych oraz przetargu nieograniczonego.

 

Data realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia Nazwa Wykonawcy Wartość zamówienia Forma realizacji zamówienia Status realizacji zamówienia
2022.01.25 Usługa dot. zaprojektowania, druku i dostawy/dystrybucji 250 sztuk piór wiecznych firmy Parker (pudełko + grawer)  w ramach projektu „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”. GIFTPOL ul. Słowackiego 46; 26-600 Radom  14 300,00 zł netto zapytanie ofertowe  zamknięte
2022.01.21 Usługa publikacji artykułu sponsorowanego w dzienniku ogólnopolskim w ramach projektu „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”. brak brak zapytanie ofertowe  zamknięte
2022.01.20 Usługa organizacji i obsługi konferencji prasowej w ramach projektu „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”. Promotion.net.pl, ul. 18 Stycznia 98B, 98-300 Wieluń 17 200,00 zł netto zapytanie ofertowe  zamknięte
2022.01.12 Usługa zaprojektowania w porozumieniu z Zamawiającym, składania, łamania, przygotowania do druku, wydrukowania i dostarczenia doodbiorców Raportu Laika, opracowania wykonanego w ramach projektu pt. Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing w ramach projektu „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”. Djpress - Dariusz Dalaszyński, 62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Śliwkowa 18 7 000,00 zł netto zapytanie ofertowe  zamknięte
2022.01.04 Zaprojektowanie, wydruk i dostarczenie 200 koszulek typu T-shirt w ramach projektu pt.: „Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing”, wykonanej w ramach projektu: „LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”. Projektant Nadruków, ul. Szydłowiecka 10A Radom 7 480,00 zł netto zapytanie ofertowe  zamknięte
2021.12.20 Wykonanie kompleksowej usługi: składania, łamania, przygotowania do druku, wydrukowania i dostarczenia do odbiorców monografii naukowej pt.: „Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing” Oficyna Wydawnicza Liber Novum, ul. Jesienna 7, 85-365 Bydgoszcz 53 450,00 zł netto zapytanie ofertowe  zamknięte
2021.12.01 Usługa tłumaczenia z języka polskiego na język angielski monografii naukowej pt.: „Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing” MD Online sp. z o.o., ul. Kłobucka 7, 02-699 Warszawa 20 938,00 zł netto zapytanie ofertowe  zamknięte
2021.11.24 Wykonanie recenzji naukowej monografii pt.: „Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing” prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki 3 000,00 zł brutto zapytanie ofertowe  zamknięte
2021.11.15 Wykonanie recenzji naukowej monografii pt.: „Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing” Dr hab. inż. Krzysztof Będkowski 7 000,00 zł brutto zapytanie ofertowe  zamknięte
2021.11.04 Wykonanie recenzji naukowej monografii pt.: „Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing” Prof. dr hab. Wojciech Grodzki 3 500,00 zł brutto zapytanie ofertowe  zamknięte
2020.09.25 Realizację filmu telewizyjnego dla Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) z siedzibą w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach realizacji projektu „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” (ForBioSensing) PARKOS MEDIA Ireneusz Prokopiuk, ul. Sobieskiego 6 lok 17, 15-014 Białystok 29 640,00 zł brutto przetarg nieograniczony  zamknięte
2020.08.19 Kompleksowe wykonanie usługi polegającej na: opracowaniu koncepcji kreatywnej , realizacji oraz emisji w telewizji regionalnej trzeciego z cyklu trzech filmów telewizyjnych prezentujących projekt ForBioSensing, w związku z realizacją przez IBL projektu LIFE13 ENV/PL/000048, współfinansowanego ze środków finansowych Komisji Europejskiej LIFE+ oraz NFOŚiGW PARKOS MEDIA Ireneusz Prokopiuk, ul. Sobieskiego 6 lok 17, 15-014 Białystok 24 300,00 zł netto rozpoznanie cenowe  zamknięte
2020.04.06 Korekta językowa artykułu pt. Digital Aerial Photogrammetry (DAP) and Airborne Laser Scanning (ALS) as a source of information about tree height - comparision of the accuaracy of remote sensing methods of tree height estimation" Nature Research Editing Services 3773,00 zł brutto rozpoznanie cenowe  zamknięte
2020.03.20 Kompleksowe wykonanie usługi polegającej na organizacji i realizacji obsługi konferencji naukowej pt. Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” IWA Sp. z o.o. ul. Olgi Grabiec 6, 17-230 Białowieża (Hotel Żubrówka w Białowieży) 144 585,40 zł netto zapytanie ofertowe  zamknięte
2020.01.13 Korekta językowa artykułu pt.” Habitat and stand factors of spatial dynamics of Norway spruce dieback driven by Ips typographus (L.) in the Białowieża Forest District

Elsevier's WebShop website at https://order.webshop.elsevier.com

Elsevier B.V.
Registered Office:
Radarweg 29
1043 NX Amsterdam
The Netherlands

1879 zł netto rozpoznanie cenowe zamknięte
Termin składania ofert: 10.10.2019, godzina: 12:00 Wykonanie usługi gastronomicznej, hotelarskiej, zapewnienie sali konferencyjnej w trakcie spotkania projektowego w dniach 14-15.11.2019 Green Park Conference Centre, ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock 214,14 zł netto/1 osobę

zapytanie ofertowe

 zamknięte
Termin składania ofert: 10.10.2019, godzina: 12:00 Wykonanie ekspertyzy pt. „Wsparcie merytoryczne w opracowaniu mapy fitosocjologicznej zespołów leśnych Puszczy Białowieskiej”. Jan Matuszkiewicz 25,000 zł netto  zapytanie ofertowe  zamknięte
Termin składania ofert: 03.10.2019, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, druk oraz dostawę 600 sztuk kalendarzy jednostronnych Przedsiembiorstwo Produkcyjno-handlowe IWONEX Iwona Teresa Księżopolska, ul. Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce 15800,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 27.09.2019, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, druk oraz dostawę 600 sztuk kalendarzy brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 30.08.2019, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, druk oraz dostawę 8 sztuk roll-upów promocyjnych KADE Szydłowski Pacura sc., Przyborów 353, 32-823 Szczepanów 1255,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 05.07.2019, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, druk oraz dostawę 300 sztuk teczek promocyjnych brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 28.05.2019, godzina 9:00 Dostarczenie danych pozyskanych w wyniku lotniczego skanowania laserowego obszaru Puszczy Białowieskiej MGGP Aero Sp. z o.o. 218 000,00 zł netto link do ogłoszenia zamknięte
Termin składania ofert: W związku z uzupełnieniem kryteriów, termin składania ofert zostaje wydłużony do 20.03.2019r do godziny 12:00 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi gastronomicznej, hotelarskiej, zapewnienie sali konferencyjnej w trakcie spotkania projektowego w dniach 08-09.04.2019 r, Lokalizacja: miejsce wykonania usługi powinno znajdować się nie dalej niż 150 km w linii prostej od Białowieży i od Sękocina Starego RONDO Gumieniak W., Marciniak W., Swajda M. Sp. j. -Hotel Kresowiak, ul. Grodzieńska 7 17-300 Siemiatycze 201,82 zł netto/1 osoba zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 07.03.2019, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę produktów na potrzeby projektu brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 04.03.2019, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, druk oraz dostawę 7 500 sztuk ulotek promocyjnych Direct Channel Sp. z o.o, ul. Wandy 16b, 40-322 Katowice; 7 870,00 zł zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 04.01.2019, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na dostawę świdrów przyrostowych Presslera Narzędzia dla Leśnictwa GRUBE ul.Obornicka 14a, 62-002 Suchy Las 8621,95 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 27.12.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na dostawę papierów ściernych do obróbki drewna brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 27.12.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu akumulatorów do wkrętarek brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 29.11.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: wykonanie usługi konserwacyjno-porządkowej dla 3 stacji meteorologicznych brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 22.11.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: zaprojektowanie, druk i dostawę 600 sztuk kalendarzy ściennych formatu A2, 12-stronicowych (plus okładka) PPH Iwonex Iwona Księżopolska 15,000 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 09.11.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: wykonanie usługi konserwacyjno-porządkowej dla 3 stacji meteorologicznych brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 29.10.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: zaprojektowanie, druk i dostawę 4 sztuk tabliczek zewnętrznych z pleksi brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 16.10.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w dniu 5.11.2018r. dla 30-40 osób łącznie MDDP Akademia Biznesu 143,00 zł netto za 1 osobę zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 16.10.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: dostawę 2 szt. akumulatorów do Panasonic Toughpad FZ-G1: FZ-VZSU84A2U brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 09.10.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: dostawę 2 szt. akumulatorów do Panasonic Toughpad FZ-G1: FZ-VZSU84A2U brak brak zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 08.10.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: zaprojektowanie, druk i dostawę 650 sztuk Frisbee Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik ul. Spółdzielcza 5A 44-145 Pilchowice 2224,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 04.10.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na dostawę 3 szt. lornetek: Nikon Monarch 7 10x30 Foto-Plus Artur Grzybczyk 3170,73 zł netto Zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 03.10.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na dostawę 280 szt. baterii: SAFT LS14250 3,6V z drutami Batimex Sp. z o.o. 2705,60 zł netto Zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 05.10.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na usługę: gastronomiczną, hotelarską oraz zapewnienia sali konferencyjnej w dniach 05-06.11.18r. dla 30-40 osób w ww. terminie Malinowski Hotele Sp. z o.o. Zajęczniki 117, 17-312 Drohiczyn "Hotel Drohicki" 157,00 zł netto za osobę Zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 07.09.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na hotel: zakwaterowanie 24-25 września w Łodzi, lokalizacja: okolice Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego Hotel Reymont, ul. Legionów 81, 91-078 Łódź 282,00 zł netto Zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 07.09.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: zaprojektowanie, druk i dostawę 650 sztuk breloków z latarką LED brak brak Zapytanie ofertowe unieważniono
Termin składania ofert: 07.09.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: zaprojektowanie, druk i dostawę 650 sztuk płaszczy przeciwdeszczowych w kulce Studio Promocji Dorota Stark 2160,50 zł netto Zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 07.09.2018, godzina: 12:00 Zapytanie ofertowe na: zaprojektowanie, druk i dostawę 650 sztuk Etui na dokumenty AIDA Jacek Gutowski i Agnieszka Cerba-Gutowska Spółka Cywilna 2515,50 zł netto Zapytanie ofertowe zamknięte
okres realizacji od 01.05.2018 do 30.06.2021 abonament na przesył danych ze stacji meteorologicznych (karty SIM) Polkomtel Sp. z o.o. 915,00 zł wykonawca wyłoniony w procedurze postępowania przetargowego Instytutu Badawczego Leśnictwa zamknięte
Termin składania ofert: 13.04.2018, godzina: 12:00 wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej Pro-Print Usługi Poligraficzne Piotr Piwkowski 6000,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
03-06.07.2018 Bilety lotnicze do Florencji w ramach delegacji zagranicznej dotyczacej udziału Kierownika Projektu w międzynarodowej konferencji AIT2018 "The IX Conference of the Italian Society of Remote Sensing." Polskie Linie Lotnicze LOT 1443,64 zł netto wykonawca wyłoniony w procedurze postępowania przetargowego Instytutu Badawczego Leśnictwa zamknięte
08-13.07.2018 Bilety lotnicze do Chanii w ramach delegacji zagranicznej dotyczącej udziału Specjalisty ds. teledetekcji w międzynarodowej konferencji "38th Annual EARSeL Symphosium Earth Observation Supporting Sustainability Resarch" Polskie Linie Lotnicze LOT 2238,21 zł netto wykonawca wyłoniony w procedurze postępowania przetargowego Instytutu Badawczego Leśnictwa zamknięte
Termin składania ofert: 26.03.2018, godzina: 15:00 opracowanie i przygotowanie do druku (skład DTP) 19 tekstów o tematyce leśnej i/lub teledetekcyjnej oraz wykonanie projektu graficznego okładki publikacji pokonferencyjnej Global Scientific Platform sp. z o.o. 1000,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 16.03.2018 Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z obsługi oprogramowania MS Excell na poziomie zaawansowanym dla grupy 8 osób w Białowieży Network Masters Sp. z o.o. 2 900,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
Termin składania ofert: 21.02.2018, godzina: 12:00 tłumaczenie (polski-angielski, angielski-polski) 19 tekstów o tematyce leśnej i/lub teledetekcyjnej SKRIVANEK Sp. z o.o. 2 585,44 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
  wykonanie usługi gastronomicznej, hotelarskiej, zapewnienie sali konferencyjnej w trakcie spotkania projektowego w dniach 05-06.03.2018 r. Hotel Drohicki 3 462,96 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
  dwukrotne przeprowadzenie audytu zewnętrznego Projektu  konsorcjum firm: AUDIT LAB Sp. z o.o., DPC A Danyleczko i Społka Sp j. 13 575,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
  przygotowanie, skład, tłumaczenie (polski-angielski, angielski-polski), wydanie i wydruk publikacji pokonferencyjnej     zapytanie ofertowe unieważniono
2017-11-16 zaprojektowanie, druk i dostawa 600 kalendarzy ściennych formatu A2 12-stronicowych (plus okładka) na rok 2018 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe IWONEX 15 640,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
 

wykonanie i dostarczenie zdjęć fotogrametrycznych i ortofotomap dla obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej, w ośmiu kampaniach pomiarowych - nalotach, w latach 2017 - 2019

OPEGIEKA Sp. z o.o.   przetarg nieograniczony zamknięte
2017-08-01 na wykonanie dwóch filmów upowszechniających działania projektowe na obszarze Puszczy Białowieskiej Parkos.Media Ireneusz Prokopiuk   przetarg nieograniczony zamknięte
  dostawa wraz z montażem 3 stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo TRAX elektronik   przetarg nieograniczony zamknięte
2017-05-05 zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 850 sztuk koszulek typu „T-shirt” ARP Studio s.c 12 450,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
 

dostarczenie bazy danych pozyskanych w wyniku wykonania dwukrotnego hiperspektralnego zobrazowania lotniczego obszaru Puszczy Białowieskiej

MGGP Aero Sp. z. o.o.   przetarg nieograniczony zamknięte
  dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo     przetarg nieograniczony unieważniono
2017-09-19 wykonanie ekspertyzy pt."Opracowanie optymalnej metodyki i wykonanie mozaiki obrazów hiperspektralnych" Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 24 000,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2017-01-18 realizacja filmu telewizyjnego  Parkos.Media Ireneusz Prokopiuk   przetarg nieograniczony zamknięte
  dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznych oraz opracowanie i wdrożenie interaktywnego serwisu meteo     przetarg nieograniczony unieważniono
2016-10-17 zaprojektowanie , druk i dostawa 600 kalendarzy  ściennych formatu A2, 12 - stronnicowych (plus okładka) MAM Studio Teresa Dąbrowska 12 624,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2016-09-28 usługa wykonania Ekspertyzy pt.: „Wykorzystanie danych z kołowych powierzchni próbnych do oceny struktury i dynamiki drzewostanów naturalnych”

Zespół projektowy pod kierownictwem prof. dr hab. Bogdana Brzezieckiego (SGGW) w składzie:

- dr inż. Jacek Zajączkowski,

- dr hab. Leszek Bolibok,

- dr hab. Stanisław Drozdowski,

- dr inż. Kamil Bielak,

- mgr inż. Andrzej Keczyński.

50 000,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2016-08-09 kompleksowe wykonanie usługi polegającej na organizacji i realizacji obsługi konferencji naukowej, pt.: "Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie pierwszych wyników projektu Life+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”

Hotel Białowieski

Conference, Wellness & Spa

101 240,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
 

usługa wykonania Ekspertyzy pt.: „Wykorzystanie danych z kołowych powierzchni próbnych do oceny struktury i dynamiki drzewostanów naturalnych”

    nie rozstrzygnięto
  wykonanie, dostawa, instalacja oraz wdrożenie Serwisu meteo i geoportalu w ramach projektu LIFE+     przetarg nieograniczony unieważniono
  wykonanie dwóch filmów upowszechniających działania projektowe w projekcie LIFE+     przetarg nieograniczony unieważniono
2016-05-16 dostawa świdrów Presslera do prac dendrochronologicznych SILVAPOL S.A. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa 5 415,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2016-05-19

dostawa następujących materiałów do zabezpieczenia próbek dendrochronologicznych oraz sprzętu do pozyskiwania próbek i wywiertów z drzew:

- preparat (odrdzewiacz) WD-40 450 ml lub o zbliżonej pojemności – 20 szt.

- srebrnej taśmy naprawczej Smart (Duct Tape) uniwersalnej 48 mm x 50 m (lub 50 YD) –  30 szt.

- taśmy malarskiej niebieskiej motive  30 mm x 50 m – 50 szt

Market Fachowiec, Przedsiębiorstwo Usługowo - Komunalne Sp.z o.o. 1 007,40 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2016-04-13 zaprojektowanie, druk i dostawa 15000 ulotek promocyjnych, w 4 wariantach Agencja reklamowa - EBK 16 950,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2016-06-03 opracowanie koncepcji kreatywnej, realizacja oraz emisja w telewizji regionalnej pierwszego z cyklu trzech filmów telewizyjnych prezentujących projekt ForBioSensing, zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia Parkos.Media Ireneusz Prokopiuk   przetarg nieograniczony zamknięte
2016-06-06 dostawa urządzenia umożliwiającego pomiar szerokości słojów rocznych w poszczególnych próbach dendrochronologicznych Arborysta, Pracownia Architektury Krajobrazu,polski dystrybutor firmy Rinntech 63 000,00 zł netto

zapytanie ofertowe_PL

zapytanie ofertowe_EN

zamknięte
  zaprojektowanie, druk i dostawa 15000 ulotek promocyjnych, w 4 wariantach nie rozstrzygnięto   zapytanie ofertowe zamknięte
  dostawa urządzenia umożliwiającego pomiar szerokości słojów rocznych w poszczególnych próbach dendrochronologicznych nie rozstrzygnięto   zapytanie ofertowe zamknięte
2016-02-15 dostawa oprogramowania Topcon Magnet Tools TPI S.A. 6 290,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2016-0122 wyżywienie w związku ze spotkaniem projektowym w Białowieży, podczas organizacji II posiedzenia Komitetu Sterującego

Technikum Leśne, Białowieża

594,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2016-01-19 katering w związku z realizacją II posiedzenia Komitetu Sterującego MNM Serwis 3 128, 00 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-12-02 Projekt, druk, dostawa 600 kalendarzy ściennych A2 IWONEX 12 700, 00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-18 Pomiary zasobności martwego drewna na 15 leśnych obszarach (Pd) umowa zlecenie z os. fizyczną 2 000,00 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-18 Pomiary zasobności martwego drewna na 15 leśnych obszarach (Pd) umowa zlecenie z os. fizyczną 2 000,00 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 wykonanie pomiarów pozostałych w 2015 powierzchni umowa zlecenie z os. fizyczną

4 400, 00 zł
 netto

zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 Prace terenowe - pomiary na 45 pow. Próbnych umowa zlecenie z os. fizyczną 5 400,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 Prace terenowe - pomiary na 30 pow. próbnych umowa zlecenie z os. fizyczną 3 450,00 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 Prace terenowe - pomiary na 45 pow. próbnych umowa zlecenie z os. fizyczną 10 000 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-17 Prace terenowe - pomiary na 30 pow. próbnych umowa zlecenie z os. fizyczną 3 550,00 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-05 wykonanie strony www TSI _P.Lewandowski 19 680,0 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-10-28 świadczenie usług w zakresie zadann związanych ze stosowaniem ustawy PZP umowa zlecenie z os. fizyczną 1 200,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-09 zakup i dostawa wraz z montażem 10 tablic informacyjno-promocyjnych KMK GROUP Monika Jurczyńska 9 512,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-11-10 cykl 5 audycji radiowych Radio Białystok 23 000,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-09-16 umowa o wdrożenie Know - How do wykonywania i opracowania naziemnych pomiarów spektrometrycznych Uniwersytet Warszawski 500,00 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-09-09 umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich: Ekspertyza na wykonanie analizy wzrostu i przyrostu drzewostanów oraz opracowanie analiz umowa o dzieło z os. fizyczną 71 955,00 zł brutto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-08-26 Badania ankietowe BIOSTAT   przetarg nieograniczony zamknięte
2015-08-21 oprogramowanie FieldMap IFER 19 149,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-08-11 wykonanie zobrazowań satelitarnych Astri Polska   przetarg nieograniczony zamknięte
2015-07-29 wykonanie koszulek promocyjnych ARP Studio s.c. 16 140,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-07-31 dostawa busol i dalmierzy Grube sp. z o.o. 16 534,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-07-27 dostawa 120 rękawic roboczych P.W. Puszcza 390,24 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-08-12 dostawa spektrometru MERAZET SA   przetarg nieograniczony zamknięte
2015-07-07 wykonanie Roll up - 10 szt MAM Studio 1 690,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-06-12 zobrazowania hiperspektralne MGGP Aero sp. z o.o.   przetarg nieograniczony zamknięte
2015-05-30 wyżywienie w związku ze spotkaniem projektowym w Białowieży Technikum Leśne, Białowieża 477,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-05-26 skanowanie lotnicze MGGP Aero sp. z o.o.   przetarg nieograniczony zamknięte
  roczny dostęp do poprawek RTK TPI NET 2 340,00 zł netto zapytanie ofertowe  
2015-03-31 dostawa świdrów Grube Sp. z o.o. 24 026,83 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-04-30 dostawa palików dębowych, listewek sosnowych, kleju oraz rękawic PPHU Rostkowscy s.c. 8 000,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-03-27 dostawa sprzętu do prac terenowych (m. in.  zakup młotków nylonowych) W-Z sp. z o.o. 582,08 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-03-26 dostawa dendrometrów - 280 szt Jiri Kucera, Brno, Republika Czeska   przetarg nieograniczony zamknięte
2015-03-10 dostawa sprzętu do prac terenowych (m. in. siekiery, łopaty) Grube Sp. z o.o. 3 695,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
  dostawa 200 szt palików sosnowych Zakład Stolarski A.Dziedzik 250,00 zł netto zapytanie ofertowe  
2015-03-12 dostawa sprzętu do prac terenowych (m. in. 700 rurek stalowych) ALEX A.N. Aleksandruk 1 820,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-01-30 dostawa programu ENVI Esri Sp. z o.o. 20 000,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-01-26 dostawa tachimetru i urządzeń GNSS TPI Sp. z o.o.   przetarg nieograniczony zamknięte
2015-01-29 dostawa skanera naziemnego Geotronics Sp. z o.o.   przetarg nieograniczony zamknięte
2015-01-28 katering w związku z realizacją I posiedzenia Komitetu Sterującego Via Apia Sp. z o.o. 6 805,56 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-01-15 zakup aparatu fotograficznego wraz z osprzętem P.W.Digital 29 186, 99 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte
2015-01-07 zakup oprogramowania Windendro GEOMOTOR TECHNIK 44 959,35 zł netto   zamknięte
2014-08-12 wykonanie Ksiegi Znaku Projektu ARP Studio s.c. 8 500,00 zł netto zapytanie ofertowe zamknięte