News News

ForBioSensing, nasze działania w Puszczy Białowieskiej: Zdjęcia hemisferyczne

Prace terenowe to bardzo ważny element pracy zespołu ForBioSensing. Pomiary naziemne pozwalają zmierzyć te cechy, których pozyskanie z materiałów teledetekcyjnych jest utrudnione lub niemożliwe. Jednym z elementów prac w terenie jest wykonywan...

ForBioSensing, nasze działania w Puszczy Białowieskiej: Testy sprzętu użytkowanego podczas pomiarów terenowych

In the work of the ForBioSensing team, orientation in the field is very important, including knowledge of distance. These are the necessary conditions to be able to reach the surfaces assumed in the project, locate the trees on which the dendromete...

Puszcza Białowieska, podziwiając bioróżnorodność: W chłodny poranek nadchodzącą jesień zwiastują parujące żubry

Start your morning with us and the bison! During monitoring works, ForBioSensing often has the opportunity to observe the beauty of the forest fauna. And including its largest representatives, including: bison in the morning in the following video....

ForBioSensing, our activities in the Białowieża Forest: Morning in the Forest

We have something for people who want to see the world of the awakening nature of the Białowieża Forest. We present one of the most interesting views in the forest - the fog covering the forest stand. Field workers come into contact with surfaces w...

The forest is changing - the ForBioSensing video library

We try to keep reporting all of our project activities. Published entries include: reports from field monitoring works (inventory of stands in the Polish part of the Białowieża Forest, reading data from dendrometers, ground laser scanning etc.) or...