News News

WINTER IN THE FOREST

A half of February is almost over. Winter is rather gentle this year if we mean snowfalls, but we managed to catch some nice photos with snow and rime while collecting data on our monitoring plots. You can find a few in the gallery. The movie...

EXPERIENCE AND KNOWLEDGE EXCHANGE WITH BACI PROJECT

The H2020 project BACI Detecting changes in essential ecosystem and biodiversity properties - towards a Biosphere Atmosphere Change Index  and the  Forest Research Institute  executing ForBioSensing LIFE+ project PL Comprehensive mon...

Kurs e-learningowy z prawnej ochrony przyrody partnerskiego projektu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła bezpłatny kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”. Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.
Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu prawnej ochrony przyrody mogą od stycznia 2018 r. nieodpłatnie korzystać z kursu „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” po zalogowaniu się na platformie e-learningowej: https://e-natura2000.g...

ORIGINAL SYSTEM FOR FIELD MEASUREMENTS IN FORBIOSENSING PROJECT

In 2017 for the first time the trees measurements at the ForBioSensing project were carried out with the use of IT system developed by Bartłomiej Kraszewski with a substantive support of Łukasz Kuberski. The system (Fig. 1) consists of four parts:...

III ForBioSensing project radio broadcast

Feel welcome to listen to our third radio broadcast
Link to the broadcast: http://www.radio.bialystok.pl/ekosfera/index/id/150434 You will have a chance to know who we cooperate with, what we work jointly on and get to know where you can meet us and have a talk about project activities or the...