News News

FORBIOSENSING PARTICIPATION AT THE MINISTRY OF INVESTMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT CONFERENCE

On 7th of March 2018 in Warsaw there was held a conference about activities carried out in the framework of instruments under centralised management by European Commission: CEF (Connecting Europe Facility) and LIFE programme, organized by the M...

DRUŻYNA IBL W TURNIEJU SIATKÓWKI W BIAŁOWIEŻY

W dniach 23-24 lutego 2018 r. odbył się XII Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża
Turniej zorganizowany przez Wójta Gminy Białowieża, Zarząd UKS „Olimpijczyk" Białowieża, Dyrekcję Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży, rozpoczął się w piątek (23.02.2018) po południu. Wzięło w nim udział 13 zespołów – cztery drużyny w gru...

WINTER IN THE FOREST

A half of February is almost over. Winter is rather gentle this year if we mean snowfalls, but we managed to catch some nice photos with snow and rime while collecting data on our monitoring plots. You can find a few in the gallery. The movie...

EXPERIENCE AND KNOWLEDGE EXCHANGE WITH BACI PROJECT

The H2020 project BACI Detecting changes in essential ecosystem and biodiversity properties - towards a Biosphere Atmosphere Change Index  and the  Forest Research Institute  executing ForBioSensing LIFE+ project PL Comprehensive mon...

Kurs e-learningowy z prawnej ochrony przyrody partnerskiego projektu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła bezpłatny kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”. Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.
Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu prawnej ochrony przyrody mogą od stycznia 2018 r. nieodpłatnie korzystać z kursu „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” po zalogowaniu się na platformie e-learningowej: https://e-natura2000.g...