News News

Kurs e-learningowy z prawnej ochrony przyrody partnerskiego projektu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła bezpłatny kurs e-learningowy „Ochrona przyrody w prawie i praktyce”, opracowany w ramach projektu LIFE „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”. Kurs zawiera podstawowe informacje na temat regulacji prawnych w obszarze ochrony przyrody oraz kompetencji organów i instytucji biorących w niej udział, a także omawia możliwość zaangażowania społeczeństwa w działania na rzecz prawnej ochrony przyrody w Polsce.
Osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu prawnej ochrony przyrody mogą od stycznia 2018 r. nieodpłatnie korzystać z kursu „Ochrona przyrody w prawie i praktyce” po zalogowaniu się na platformie e-learningowej: https://e-natura2000.g...

ORIGINAL SYSTEM FOR FIELD MEASUREMENTS IN FORBIOSENSING PROJECT

In 2017 for the first time the trees measurements at the ForBioSensing project were carried out with the use of IT system developed by Bartłomiej Kraszewski with a substantive support of Łukasz Kuberski. The system (Fig. 1) consists of four parts:...

III ForBioSensing project radio broadcast

Feel welcome to listen to our third radio broadcast
Link to the broadcast: http://www.radio.bialystok.pl/ekosfera/index/id/150434 You will have a chance to know who we cooperate with, what we work jointly on and get to know where you can meet us and have a talk about project activities or the...

AUTUMN IN THE BIAŁOWIEŻA FOREST

A half of November is already over. It’s cold and wet outside. And how does the fall look like in the Białowieża Forest?

Our autumn photos were taken by our colleagues on their way to project’s monitoring plots.

 

THE SECOND PROMOTIONAL FILM “OVER THE TREE CROWNS”

You are welcome to watch our second promotional film from the series “Getting to know the Białowieża Forest” which promotes our project’s tasks and activities.
In the second episode “Over the tree crowns” you will have a chance to know more about remote sensing methods we use in the ForBioSensing project and see who we cooperate and share knowledge with. Feel free to watch the  movie &nbs...