Aktualności Aktualności

Spotkanie walne Dyrektora IBL z pracownikami

17 grudnia 2015 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyło się coroczne spotkanie Dyrektora IBL z pracownikami. Projekt ForBioSensing zaprezentował kalendarze promocyjne na rok 2016.

I Badanie ankietowe

Zakończyliśmy pierwsze badanie ankietowe dotyczące wiedzy na temat Puszczy Białowieskiej. Wykonała je na zlecenie IBL pracownia Biostat.
Zadaliśmy 25 pytań grupie 1000 osób, spośród których część stanowili mieszkańcy gmin białowieskich (900 osób), a część turyści (100 osób). Zdecydowanie lepszą znajomością przyrody puszczańskiej wykazali się miejscowi (poziom wiedzy ok. 40 proc.), po...

Kalendarze projektowe na rok 2016

Wydaliśmy pierwszy kalendarz projektowy.  Dwunastokartkowy kalendarz przedstawia lasy Puszczy Białowieskiej w zobrazowaniach hiperspektralnych. Każda karta to inna część Puszczy i inna kompozycja barwna. Zdjęcia opracowała Aneta Modzelewska...

Nowa publikacja Komisji Europejskiej poświęcona projektom realizowanym w programie LIFE

Ukazała się nowa publikacja Komisji Europejskiej poświęcona projektom realizowanym w programie LIFE. Broszura pt. LIFE and Climate change adaptation (LIFE i adaptacja do zmian klimatycznych) na 114 stronach przedstawia ponad 130 projektów z 24 krajó...

I Audycja radiowa

Na stronach Polskiego Radia Białystok można posłuchać pierwszej z cyklu pięciu audycji na temat projektu ForBioSensing, której emisja odbyła się 15 grudnia 2015 roku: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/129456 Zachęcamy do zamiesz...