Aktualności Aktualności

I posiedzenie Komitetu Sterującego

Inauguracyjne spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE+ ForBioSensing PL
W dniach 29 i 30 stycznia 2015 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się spotkania w ramach projektu: LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledete...