Aktualności Aktualności

„Las się zmienia” - Puszcza Białowieska i Projekt LIFE+ Forbiosensing na tablicach informacyjnych.

Pragniemy poinformować, że zakończyliśmy prace związane z montażem tablic informacyjnych o Projekcie na terenie Puszczy Białowieskiej. Oprócz obowiązkowego umieszczenia tablic w siedzibie Beneficjenta, zamontowaliśmy je w miejscach popularnych zarów...

II posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu LIFE+ ForBioSensing PL

W dniu 21 stycznia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych w sali im. prof. Jana Jerzego Karpińskiego w Białowieży odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego projektu: LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, mające na celu podsumowanie prac dotychczas zrealizowanych oraz przedstawienie planów na kolejny rok.
   Spotkanie otworzył Dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., witając serdecznie wszystkich gości i dziękując jednocześnie za aktywne uczestnictwo w Komitecie Sterującym Projektu. Dyrektor IBL, podkreślił znaczenie proje...

Nalot bezzałogowcem nad fragmentem obszaru Puszczy Białowieskiej

W ramach współpracy z zespołem, firma Geotronics wykonała nalot bezzałogowcem nad fragmentem obszaru Puszczy Białowieskiej. Wykorzystano system latający Trimble UX5 HP. W czasie nalotu pozyskano zdjęcia w kompozycji CIR z kamery cyfrowej NEX-5, któr...

Przewodnicy BPN już o nas informują!

21 stycznia 2016 r. w Białowieskim Parku Narodowym odbyło się spotkanie Zespołu ForBioSensing z przewodnikami BPN. Podczas wydarzenia członkowie Zespołu FBS zaprezentowali dotychczas zrealizowane zadania w projekcie oraz przedstawili plany na kolejn...

Pomiary w terenie

Piękna zimowa pogoda sprzyja pozyskaniu w terenie danych naziemnego skanowania laserowego (TLS). Korzystając z uroków aury, na początku grudnia w Puszczy Białowieskiej zespół teledetekcyjny zbierał dane referencyjne do weryfikacji wyników analiz. Na...