Aktualności Aktualności

Międzynarodowa konferencja TRACE 2016

W dniach 11-15 maja 2016 r. w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbyła się międzynarodowa konferencja TRACE 2016 pt.: „Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology”, poświęcona różnym aspektom zastosowania badań dendrochronologicznych, w tym w archeologii, klimatologii i ekologii.
Podczas spotkania omówione zostały wyniki badań naukowych dotyczących datowania obiektów archeologicznych, rekonstrukcji warunków klimatycznych oraz sposobu, w jaki się zmieniały na danym terenie. Dendrologia ma także szerokie zastosowanie dla ekolo...

Dzień Ziemi 2016

Jeszcze jedno udane spotkanie za nami! 24 kwietnia 2016 r., podczas Dnia Ziemi, mgr inż. Małgorzata Białczak i mgr inż. Żaneta Ciarka wystąpiły z tematem „Las się zmienia – prezentacja projektu LIFE+ ForBioSensing, realizowanym na terenie Puszczy Białowieskiej”.
Uczestnicy festynu organizowanego na Polach Mokotowskich mogli zapoznać się z zadaniami realizowanymi, w ramach projektu oraz zobaczyć Puszczę Białowieską na lotniczych zdjęciach w 3D. Odwiedzający wypełniali również ankietę, która ma na celu zbadan...

OFERTA PRACY - SPECJALISTA DS. MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO

INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA W SĘKOCINIE STARYM OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTA DS. MODELOWANIA STATYSTYCZNEGO, konkurs przeprowadzany zostaje w związku z realizacją projektu Life+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”
POSZUKIWANI JESZCZE TRWA!, Uprzejmie informujemy, iż Projekt Life+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, poszukuje pracownika na stanowisko - Spec...

Wykonane prace w 2015 roku oraz wstępna analiza

Do pomiarów drzewostanów Puszczy Białowieskiej wykorzystaliśmy różnego rodzaju sprzęty, m.in. GPS geodezyjne, busole, dalmierze i wysokościomierze ultradźwiękowe, a także średnicomierze oraz taśmy stalowe. Dzięki zaangażowaniu doświadczonych ekspertów i specjalistów o wysokich kompetencjach oraz wykorzystaniu zaawansowanego sprzętu pomiary były wykonywane z bardzo dużą dokładnością, dla całej Puszczy.
Warto podkreślić, że przed przystąpieniem do pomiarów został opracowany jednolity sposób ich wykonania. Metodykę pomiarów opracował zespół doświadczonych w pomiarach drzewostanów naukowców. W pracach terenowych, oprócz pracowników zatrudnionych w...

Dni LIFE 2016

26 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbyła się kolejna, już dziewiąta, edycja Dnia Informacyjnego LIFE 2016, zorganizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Fundacji Nowe Horyzonty stoiska wystawowe zaprezentowało 20 dotychczasowych beneficjentów programu LIFE, co pozwoliło m.in. na wymianę doświadczeń, a także przedstawienie działań realizowanych w ramach proje...