Aktualności Aktualności

ForBioSensing, nasze działania w Puszczy Białowieskiej: Pomiary powierzchni świerkowych

Zespół ForBioSensing wkroczył we wrzesień pracowicie – analizując powierzchnie „świerkowe" w Puszczy. Do monitorowania drzewostanów (w tym wspomnianych gdzie świerk jest gatunkiem głównym) w Puszczy Białowieskiej, wykorzystuje różnego rodzaju sprzęt...

Dane pozyskane w projekcie ForBioSensing zostały praktycznie wykorzystane już w ponad 50 przedsięwzięciach!

Miło nam Państwa poinformować, że efekty pracy naszych specjalistów - codzienne zadania realizowane w projekcie związane z monitorowaniem drzewostanów Puszczy Białowieskiej: wykonywanie pomiarów i wykorzystywanie w tym celu najnowszych technologii...

Puszcza Białowieska, podziwiając bioróżnorodność: rozkwit w Puszczy

Nie sposób oderwać wzrok od wielobarwności i różnorodności występujących roślin w Puszczy Białowieskiej. Bogactwo flory w Puszczy jest ogromne. Nasi pracownicy podziwiają piękno, niezwykłych przyrodniczo pór roku. Zaprezentujemy Pańs...

Puszcza Białowieska, podziwiając bioróżnorodność: Malownicza Dolina Narewki czyli przyroda rzecznej niziny

Zespół ForBioSensing, podczas wykonywanych zadań projektowych związanych z pozyskiwaniem danych o drzewostanie Puszczy Białowieskiej, jest codziennym obserwatorem pięknej i dzikiej przyrody, znajdującej się na monitorowanym terenie. Wśród podziwian...

Odbiór stacji meteorologicznych - milowy krok ku stworzeniu Systemu Informacji Meteorologicznej dla Puszczy Białowieskiej

Zespół Forbiosensing podczas zadań wykonywanych w Puszczy Białowieskiej gromadzi dane o wielu cechach drzew i drzewostanów Puszczy Białowieskiej. Stan i rozwój drzewostanów uzależniony jest między innymi od występujących na terenie Puszczy warunków...