Aktualności Aktualności

IV posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu LIFE+ ForBioSensing PL

W ramach działań projektowych, prowadzonych przez projekt LIFE+ ForBioSensing, w dniu 14 czerwca br. w siedzibie IBL w Sękocin Starym, odbyło się spotkanie z Interesariuszami projektu - IV posiedzenie Komitetu Sterującego. Zaproszeni goście mi...

Pierwsze spotkanie - Niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej (relacja świadków!)

Pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa jako pierwsi, w piątek 14.06 br. zaobserwowali niedźwiedzia w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Jest to pierwsza z wiarygodnych obserwacji tego zwierzęcia od kilkudziesięciu lat. Jak wyglądały kulisy s...

W Puszczy znów gorąco, zanotowano wysokie temperatury!

Zespół Forbiosensing podczas zadań wykonywanych w projekcie, gromadzi dane o wielu cechach drzew i drzewostanów Puszczy Białowieskiej. Ich stan i rozwój zależy między innymi od występujących na terenie Puszczy warunków atmosferycznych.  W...

ForBioSensing, nasze działania w Puszczy Białowieskiej: Pomoc w zdobywaniu doświadczenia w pracy badawczej – praca z wolontariuszami

Od początku realizacji projektu jesteśmy otwarci na wiele form współpracy, m.in.: udostępnianie danych, przeprowadzanie lekcji edukacyjnych, wsparcie przy projektowaniu materiałów promocyjnych (np. koszulek) oraz pomoc w zdobywaniu doświadczenia, k...

ForBioSensing na Międzynarodowym Dniu Bioróżnorodności 2019 w Białowieży

W dniu 22 maja 2019 roku członkowie zespołu ForBioSensing wzięli udział we wspólnym, tegorocznym świętowaniu Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej. Organizatorem przedsięwzięcia była Białowieska Akademia Bioróżnorodności. Wydarzenie...