Aktualności Aktualności

ForBioSensing, Po burzy…

Pierwszy dzień lipca przyniósł do Polski bardzo gwałtowną pogodę. To wynik przemieszczania się powietrza polarnego morskiego znad północnego Atlantyku,  czego skutkiem było zderzenie się dwóch mas nad naszym krajem. Jednostki meteor...

IV posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu LIFE+ ForBioSensing PL

W ramach działań projektowych, prowadzonych przez projekt LIFE+ ForBioSensing, w dniu 14 czerwca br. w siedzibie IBL w Sękocin Starym, odbyło się spotkanie z Interesariuszami projektu - IV posiedzenie Komitetu Sterującego. Zaproszeni goście mi...

Pierwsze spotkanie - Niedźwiedź w Puszczy Białowieskiej (relacja świadków!)

Pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa jako pierwsi, w piątek 14.06 br. zaobserwowali niedźwiedzia w polskiej części Puszczy Białowieskiej. Jest to pierwsza z wiarygodnych obserwacji tego zwierzęcia od kilkudziesięciu lat. Jak wyglądały kulisy s...

W Puszczy znów gorąco, zanotowano wysokie temperatury!

Zespół Forbiosensing podczas zadań wykonywanych w projekcie, gromadzi dane o wielu cechach drzew i drzewostanów Puszczy Białowieskiej. Ich stan i rozwój zależy między innymi od występujących na terenie Puszczy warunków atmosferycznych.  W...

ForBioSensing, nasze działania w Puszczy Białowieskiej: Pomoc w zdobywaniu doświadczenia w pracy badawczej – praca z wolontariuszami

Od początku realizacji projektu jesteśmy otwarci na wiele form współpracy, m.in.: udostępnianie danych, przeprowadzanie lekcji edukacyjnych, wsparcie przy projektowaniu materiałów promocyjnych (np. koszulek) oraz pomoc w zdobywaniu doświadczenia, k...