Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Forbiosensing na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" w Białowieży

W dniach 17-18 października br. zespół ForBioSensing wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, organizowanej z ramienia Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Instytutu Kronenberga (Fundacja przyszłości obszarów chronionych) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Na zaproszenie powyższych Instytucji, reprezentanci Instytutu Badawczego Leśnictwa wygłosili dwa referaty: „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rekreacji w lesie” - dr hab. Piotr Gołos, podczas prezentacji poruszył istotną kwestię oczekiwań społecznych dotyczących realizacji rekreacyjnej lasów. Znaczenie tej pozaprodukcyjnej funkcji lasu stale rośnie, społeczeństwo oczekuje udostępnienia lasu i preferuje pobyt w drzewostanach o określonych cechach. Zwiększenie znaczenia rekreacyjnej funkcji lasu wynika miedzy innymi z faktu powiększenia się zasobu „czasu prywatnego” (wypoczynku) względem „czasu publicznego (pracy). Obecny okres rozwoju ludzkości został więc nazwany „erą wypoczynku”.

Drugi referat został wygłoszony przez zastępcę kierownika projektu ForBioSensing. Dr inż. Damian Korzybski przedstawił w skrócie zakres danych i informacji o drzewostanach polskiej części Puszczy Białowieskiej, gromadzonych w projekcie ForBioSensing już od blisko 5 lat. Następnie Goście obecni na konferencji zostali zaproszeni do obejrzenia filmu projektowego pt. „Życie drzewa”, który został nagrany bez obecności człowieka, tak by w pełni oddać przyrodnicze piękno Puszczy Białowieskiej. Przedstawiona produkcja zdobyła gromkie brawa i uznanie wśród uczestników konferencji. Podczas wydarzenia wystawione zostało także stoisko promocyjne Projektu. Przy nim można było uzyskać informacje o bieżących zadaniach wykonywanych przez pracowników ForBioSensing oraz obejrzeć narzędzia pomiarowe wykorzystywane w terenie.

Dziękujemy organizatorom za udane spotkanie.

 

Tekst. W.Duranowska

Fot. ForBioSensing