Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Otwarte dane – ForBioSensing na konferencji w Białowieży

4 października br. w siedzibie Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, w jednym miejscu: leśnicy, naukowcy, administracja rządowa, przedstawiciele firm, przyrodnicy, dyskutowali o udostępnianiu danych naukowych i włączaniu społeczeństwa w gromadzenie informacji o środowisku.

Podczas konferencji „Otwarte dane – zachowanie dziedzictwa i potencjał na przyszłość”, odbyła się prezentacja projektu e-Puszcza, a w programie znalazły się także m.in.: przedstawienie wyników obrączkowania, jako niewykorzystanego źródła danych o zmianach ekologii ptaków w ostatnim stuleciu, prezentacja pokazująca gromadzenie i udostępnianie danych satelitarnych na potrzeby monitorowania środowiska oraz prezentacja projektu ForBioSensing.

Z-ca Kierownika Projektu, dr inż. Damian Korzybski, przedstawił możliwy do ponownego wykorzystania zakres danych i informacji o drzewostanach polskiej części Puszczy Białowieskiej, gromadzonych w projekcie ForBioSensnig już blisko 5 lat. Codzienne zadania realizowane w projekcie związane z monitorowaniem drzewostanów Puszczy Białowieskiej, te wykonywane z wykorzystaniem pomiarów tradycyjnych – naziemnych jak i obserwacje teledetekcyjne dostarczają cennych danych, informacji i Know-How dla wielu Instytucji oraz organizacji.

Podczas wydarzenia wystawiliśmy swoje stanowisko promocyjne, by informować uczestników Konferencji – jak i dlaczego monitorujemy Puszczę Białowieską oraz jakie metody obserwacji drzewostanów stosujemy. Zaprezentowaliśmy gościom wykorzystywane przez nas urządzenie do pomiarów naziemnych - dendrometr, dzięki któremu monitoring drzewostanów Puszczy odbywa się na nieznaną i niezmierzoną dotąd skalę. Powodzeniem cieszyły się nasze publikacje naukowe, które rozeszły się do co jednej sztuki. Jest to dowód na to, że nasze działania są potrzebne i interesujące.

Dziękujemy organizatorom za możliwość uczestnictwa w konferencji.

 

Tekst. W.Duranowska

Fot. IBS PAN