FORBIOSENSING PROJECT REPORTS FORBIOSENSING PROJECT REPORTS

The specification below presents all reports, statements and publications released from the beginning of ForBioSensing Project.

Lp. Data sprawozdania Zakres  
1. 2015-09/11

Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat stanu Puszczy Białowieskiej – raport końcowy, opracowała firma: BIOSTAT

ZAŁĄCZNIK nr 1 - Raport z kontroli

FBS/BIOSTAT
2. 2015-06-30 Inception Report Covering the project activities from 2014-10-01 to 2015-06-12 KE