Aktualności Aktualności

ForBioSensing, podziwiając bioróżnorodność: Jesienny, puszczański drzewostan

ForBioSensing, podziwiając bioróżnorodność: Jesienny, puszczański drzewostan Złota Polska jesień mieni się wyjątkowymi kolorami w Prastarej Puszczy. Jest to jeden z najbardziej malowniczych okresów w polskiej przyrodzie - czas, kiedy drzewa zm...

ForBioSensing – historia lasu zapisana przez drzewa

Specjaliści pracujący w projekcie ForBioSensing analizują historię lasów Puszczy Białowieskiej zapisaną w słojach przyrostu rocznego drzew. Celem tych działań jest poznanie długoterminowej dynamiki i historii rozwoju drzewostanów, możliwe dzięki de...

POLSCAN - I krajowe Forum Użytkowników LIDAR

W dniach 22-23 października 2019r. w Sękocinie Starym odbył się POLSCAN - I Krajowe Forum poświęcone użytkownikom technologii LiDAR. Głównym celem tego wydarzenia stało się stworzenie trwałego ogólnopolskiego FORUM wymiany informacji i praktycznych...

Forbiosensing na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" w Białowieży

W dniach 17-18 października br. zespół ForBioSensing wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, organizowanej z ramienia Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Instytutu Kro...

Otwarte dane – ForBioSensing na konferencji w Białowieży

4 października br. w siedzibie Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, w jednym miejscu: leśnicy, naukowcy, administracja rządowa, przedstawiciele firm, przyrodnicy, dyskutowali o udostępnianiu danych naukowych i włączaniu społeczeństwa w...