Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

II posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu LIFE+ ForBioSensing PL

W dniu 21 stycznia 2016 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych w sali im. prof. Jana Jerzego Karpińskiego w Białowieży odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego projektu: LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”, mające na celu podsumowanie prac dotychczas zrealizowanych oraz przedstawienie planów na kolejny rok.

   Spotkanie otworzył Dyrektor IBL dr hab. Janusz Czerepko, prof. nadzw., witając serdecznie wszystkich gości i dziękując jednocześnie za aktywne uczestnictwo w Komitecie Sterującym Projektu. Dyrektor IBL, podkreślił znaczenie projektu realizowanego w tak unikalnym obiekcie badawczym, jakim jest Puszcza Białowieska, szczególnie w kontekście długoletnich badań Instytutu Badawczego Leśnictwa realizowanych na tym obszarze. Następnie przekazał głos prof. dr hab. Jackowi Hilszczańskiemu, z prośbą o dalsze prowadzenie spotkania.

Na spotkanie przybyli m.in. członkowie Komitetu Sterującego, wśród których znaleźli się: Przewodniczący Komitetu Sterującego prof. dr hab. Jacek Hilszczański, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju - prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Zastępca Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Białymstoku - dr inż. Marek Ksepko, Kierownik Katedry Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - prof. dr hab. Stanisław Miścicki, Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży - dr hab. Rafał Kowalczyk, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku - dr inż. Lech Magrel, p.o. Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego - mgr inż. Aleksander BołbotZastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Hajnówka - mgr inż. Andrzej Antczak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk - mgr inż. Andrzej Józef NowakWicestarosta Powiatu Hajnowskiego Halina Surel, Wójt Gminy Białowieża - mgr Grzegorz Kasprowicz, w zastępstwie Dyrektora Państwowego Parku Narodowego „Puszcza Białowieska" - Pan A. Bunevich, w zastępstwie Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, Pani dr inż. Anna Żornaczuk–Łuby, zjawił się Pan Mieczysław Siemakowicz, w zastępstwie Nadleśniczego Nadleśnictwa Białowieża pojawił się Pan Tomasz Gniszt, w zastępstwie Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Leśnego, oddział w Białymstoku – Pan Marek Masłowski, w zastępstwie Prezesa Sekretariatu Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Białymstoku – Pan Adam Zbyryt, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce - dr hab. Sławomir Bakier, prof. PB, członek Stowarzyszenia SANTA Obrona Puszczy Białowieskiej w Hajnówce - mgr Leon Chlabicz, Dyrektor programowy Fundacji Greenpeace Polska w Warszawie - Robert Cyglicki.

Zastępca Dyrektora IBL, prof. dr hab. Jacek Hilszczański przedstawił ogólny program spotkania Komitetu Sterującego projektu oraz poprosił uczestników o aktywny udział i wyrażanie oczekiwań dotyczących projektu. Dr inż. Krzysztof Stereńczak, Kierownik Projektu, jak i Specjalista ds. geomatyki w Projekcie, przedstawił dotychczasowy zakres wykonanych zadań w Projekcie LIFE+ ForBioSensing PL: Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, natomiast w drugiej części spotkania zaprezentował wyniki analiz przestrzennych związanych z zamieraniem świerka w Puszczy Białowieskiej. Dr hab. Rafał Paluch – Koordynator prac terenowych w Białowieży, wystąpił z prezentacją nt. „Zakresu pozyskanych danych terenowych”. Wśród prelegentów znaleźli się również członkowie zespołu merytorycznego projektu ForBioSensing: Specjalista ds. GIS – Pan mgr inż. Miłosz Mielcarek, który przedstawił wyniki I badania ankietowego pt.: „Analiza poziomu wiedzy społeczności lokalnej nt. stanu Puszczy Białowieskiej” oraz Specjalista ds. teledetekcji – Pani mgr Aneta Modzelewska, prezentująca zakres pozyskanych danych teledetekcyjnych w projekcie. Podczas spotkania goście również usłyszeli o możliwości udostępniania danych z projektu oraz o współpracy z Interesariuszami w prezentacji Kierownika Administracyjnego w Projekcie – Pana mgr inż. Damiana Korzybskiego. Spotkanie zostało uwieńczone ciekawą dyskusją nt. przeprowadzanych badań oraz ich metodyki na terenie Puszczy Białowieskiej. Członkowie zespołu FosBioSensing spotkali się z licznymi pytaniami, w tak ważnym momencie dotyczącym stanu Puszczy Białowieskiej.

Na koniec spotkania dr inż. Krzysztof Stereńczak, Kierownik projektu, poinformował Komitet Sterujący o planowanej, międzynarodowej konferencji naukowej w Projekcie ForBioSensing.

Załączniki