Produkty Projektu Produkty Projektu

 • Projekt strony internetowej projektu
 • Projekt tablic i Roll-up-ów
 • Raport z wykonanego 1 badania ankietowego
 • Baza danych i raport zawierający odnotowane wartości parametrów drzewostanów na naziemnych powierzchniach badawczych w roku 2015
 • Baza danych i raport zawierający odnotowane wartości parametrów drzewostanów na naziemnych powierzchniach badawczych w roku 2017
 • Dokumentacja wszystkich opracowanych metod, algorytmów, modeli i nowych technik przetworzonych danych w ramach projektu
 • Baza danych i raport zawierający informacje na temat przeanalizowanych sekwencji slajdów rocznych i materiału dendrochronologicznego zebranego na wybranych powierzchniach badawczych
 • Publikacje dwujęzyczne o Puszczy Białowieskiej
 • Baza danych i raport zawierający odnotowane wartości parametrów drzewostanów na naziemnych powierzchniach badawczych w roku 2019
 • Raport zawierający szczegółowy opis parametrów drzewostanów na naziemnych powierzchniach badawczych w roku 2015,2017 i 2019 wraz z analizą zmian.
 • Raport zawierający szczegółowy opis parametrów drzewostanów świerkowych na naziemnych powierzchach monitoringowych w roku 2015,2017 i 2019 wraz z analizą zmian
 • Zbiorczy raport z analizy zakupionych w projekcie danych teledetekcyjnych
 • Raport (wraz z mapami) zawierający analizę powierzchni i wielkości luk w Puszczy po piątym roku badań – analiza zmian i stan końcowy.
 • Filmy i audycje promujący projekt.
 • Raport końcowy zawierający kompleksową analizę dynamiki drzewostanów przeprowadzoną sposobami naziemnymi i zdalnymi.
 • Raport z organizacji konferencji.
 • Raport wraz z listą kontaktów – wynik nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z beneficjentami LIFE+
 • Raport laika
 • Charakterystyka zmian klimatu w okresie trwania projektu
 • Raport z wykonanego 2 badania ankietowego
 • Raport z audytu