Web Content Display Web Content Display

Return to Full Page

Międzynarodowa konferencja TRACE 2016

W dniach 11-15 maja 2016 r. w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbyła się międzynarodowa konferencja TRACE 2016 pt.: „Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology”, poświęcona różnym aspektom zastosowania badań dendrochronologicznych, w tym w archeologii, klimatologii i ekologii.

Podczas spotkania omówione zostały wyniki badań naukowych dotyczących datowania obiektów archeologicznych, rekonstrukcji warunków klimatycznych oraz sposobu, w jaki się zmieniały na danym terenie. Dendrologia ma także szerokie zastosowanie dla ekologii, umożliwiając poznanie dynamiki drzewostanów oraz mechanizmów, dzięki którym potrafią się one przystosować do zmieniających się warunków klimatycznych i siedliskowych, a także w jaki sposób reagują na takie czynniki jak pożary, susze czy wzrost zanieczyszczenia powietrza.

Na konferencji został zaprezentowany poster pt: „How old are Białowieża Forest stands? – a review of dendrochronological data until 2015” opracowany, w ramach projektu LIFE, przez Ewę Zin, Kamila Pilcha, Pawła Sańczyka. Oprócz tego Ewa Zin zaprezentowała wyniki swoich badań wygłaszając referat pt. “Białowieża Forest – disturbance history and forest dynamics in past and ongoing scientific research” oraz “Cross dating using pointer years and fire scars – examples from temperature and boreal Pinus sylvestris tree-ring-fire history studies”.

W ramach stanowiska promocyjnego LIFE zaprezentowane zostały roll-upy promujące project LIFE oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.  Dla chętnych dostępne były ulotki informacyjne: projektowe, instytutowe oraz zaprzyjaźnionego projektu LIFE pt.: Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją naturę”. 

Na naszym stoisku każdy mógł sprawdzić swój stan wiedzy na temat Puszczy Białowieskiej oraz projektu ForBioSensning, a także obejrzeć pozyskane na terenie Puszczy Białowieskiej próbki do badań dendrochronologicznych – datowane wywierty oraz wyrzynek z sosny pożarowej, będący żywą ilustracją wykładu. Atrakcją był także zamontowany na brzozowym pniaczku przykładowy dendrometr, czyli urządzenie do automatycznego zbierania danych dotyczących przyrostu drzewa na grubość oraz dokonującego pomiarów temperatury i wilgotności powietrza, stosowany w projekcie ForBioSensing.

W konferencji (wg. danych organizatorów) udział wzięło 130 osób.

 

Opracowanie i zdjęcia:

Dorota Raczkowska-Paluch