Zobrazowania satelitarne Zobrazowania satelitarne

W projekcie przewiduje się pozyskanie danych o rozdzielczości przestrzennej rzędu 5 m. Taka wielkość piksela pozwala na analizy na poziomie pojedynczych starych drzew, przez co możliwe będzie rejestrowanie obumierania świerków i pojawiania się i powiększania luk. Dane satelitarne są najtańsze stąd możliwe jest pozyskanie nawet kilku serii czasowych na rok.