Aktualności Aktualności

KOLEJNE POMIARY TERENOWE ZIMĄ

Zima w Puszczy ...
Zima w Puszczy trwa w najlepsze. Po raz kolejny możecie podejrzeć członków naszego zespołu zbierających dane do analiz oraz zobaczyć w jak trudnych warunkach odbywa się ich praca. Z przyjemnością możemy również ogłosić, iż grono członków zespołu...

WYKORZYSTANIE DANYCH PROJEKTOWYCH

Dane pozyskiwane w ramach projektu ForBioSensing są unikatowe. Używamy je zarówno do realizacji zadań przewidzianych w Projekcie, jak i udostępniamy w celu wykorzystania m.in. do prac naukowych, dyplomowych, realizacji innych projektów czy też prac badawczych. Ostatnio w ramach takiej właśnie współpracy powstała obszerna monografia „Lądowe ekosystemy nieleśne Białowieskiego Parku Narodowego”.
Do powstania publikacji zostały wykorzystane dane pochodzące z numerycznego modelu pokrycia terenu, warstwy wysokości roślinności oraz ortofotomapy dla obszaru Uroczyska Reski. Umożliwiły one m.in. wykonanie mapy roślinności wspomnianego obszaru w 2...

ZIMA W PUSZCZY

Połowa stycznia już prawie za nami. Zimowa aura w pełnym rozkwicie.
Na zamieszczonych zdjęciach możecie podejrzeć członków naszego zespołu, którzy zbierają dane terenowe. Puszcza Białowieska zimą jest piękna, prawda?

SPOTKANIE WALNE DYREKTORA IBL Z PRACOWNIKAMI

16 grudnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa odbyło się coroczne spotkanie Dyrektora IBL z pracownikami.
Była to okazja do podsumowania 2016 roku oraz wzajemnego złożenia życzeń świątecznych i noworocznych. Była to również doskonała okazja do zaprezentowania kalendarza projektu ForBioSensing na 2017 rok. Tym razem tematyką są prace terenowe, któr...

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Projektu LIFE+ ForBioSensing

W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2016 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Projektu LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych. Tematyką Konferencji był aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie pierwszych wyników Projektu.
Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL),  dr hab. Janusz Czerepko , który przywitał zaproszonych gości oraz podkreślił znaczenie Projektu ForBioSensing w kontekście monitorowania oraz zarządzania Puszczą Białowieską....