Aktualności Aktualności

Patronat medialny Projektu ForBioSensing

Z zadowoleniem informujemy, że naszym działaniom projektowym patronują medialnie dwa ogólnopolskie czasopisma: „Przyroda Polska” i „Głos Lasu”.
Z zadowoleniem informujemy, że naszym działaniom projektowym patronują medialnie dwa ogólnopolskie czasopisma: „Przyroda Polska” i „Głos Lasu”. „Głos Lasu” jest miesięcznikiem adresowanym do leśników, ukazuje się w nakładzie 16,5 tys. egzemplarzy. T...

Pierwsze naziemne skanowanie laserowe i zdjęcia hemisferyczne

Na przełomie lipca i sierpnia, dwuosobowy zespół w składzie: Aneta i Miłosz, wykonał naziemne skanowanie laserowe i zdjęcia hemisferyczne na stu powierzchniach monitoringowych. Dzięki skanerowi TLS (ang. Terrestial Laser Scanning) otrzymaliśmy trójwy...

Pomiary na stałych, kołowych powierzchniach próbnych

Zaczęliśmy pomiary na stałych, kołowych powierzchniach próbnych ! Określamy gatunek każdego drzewa, mierzymy jego wysokość i pierśnicę (średnicę pnia na 130 cm od ziemi), podstawę osadzenia korony (miejsce, gdzie znajdujemy najniżej rosnącą żywą ga...

Susza w Puszczy Białowieskiej

Takiej suszy w Puszczy Białowieskiej nie było od 67 lat. Według danych IMGW, w czerwcu 2015 roku, suma opadów w Białowieży była najniższa i wyniosła 17,6 mm (przy średniej wieloletniej 80,6 mm). Najpierw brak opadów, a następnie długo utrzymująca się...

I Naloty w projekcie, dzięki którym pozyskano informacje ze skaningu laserowego

Wielosensorowe kolekcje danych rejestrują obiektywny i rzeczywisty obraz powierzchni Ziemi dostarczając informacji jakościowych i ilościowych o zasobach przyrodniczych. Zbiory te umożliwiają analizę unikalnych cech komponentów środowiska oraz badanie...