Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

O projekcie ForBioSensing dla uczniów Technikum Leśnego w Białowieży

9 marca br. w ramach działalności Instytutu Badawczego Leśnictwa, zostaliśmy zaproszeni do wygłoszenia prezentacji o działalności projektu ForBioSensing. Wydarzenie to odbyło się w ramach szerszej konwencji cyklicznych spotkań pracowników placówek naukowych z uczniami TL w Białowieży, prowadzonej już od 12 lat. Celem tej formy jest zaprezentowanie przez naukowców, w przystępnej formie, dorobku i działalności badawczej
z obszaru Puszczy Białowieskiej i nie tylko.

 

Prezentację wygłosił Łukasz Kuberski (Specjalista ds. pomiarów i analiz drzewostanowych w projekcie ForBioSensing). Podczas specjalnie przygotowanej na ten cel prezentacji, pracownik omówił historię i działalność IBL w Białowieży, jednakże większość prezentacji skupiła się na projekcie ForBioSensing i rezultatach, jakie zostały osiągnięte w wyniku realizacji tematu. 

 

Omówiono jego założenia i cel, źródła finansowania, metodykę pracy oraz najważniejsze wyniki przedsięwzięcia. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji nowoczesnych technologii (które były wykorzystane do zbioru danych - teledetekcja, LIDAR - skanowanie laserowe, dendrometry). Wspomniano także o monitoringowych, (referencyjnych) kołowych powierzchniach naziemnych. W szczegółach przedstawiono założenia i technikę prac dendrochronologicznych. A na zakończenie przewidziano dyskusję ze słuchaczami. 

 

Wykład zakończył się gromkim aplauzem ze strony słuchaczy, a także wieloma pytaniami. Młodzież pytała głównie o dendrometry i metody wykorzystywane w dendrochronologii. Chętni uczestnicy, na zakończenie spotkania, mogli zapoznać się z używanym przez IBL urządzeniami (dendrometr, dron). W prezentacji zachęcono także do udziału w wolontariacie w ramach działalności IBL i ZLN w Białowieży.

 

W spotkaniu udział wzięło około 180 osób. Byli to uczniowie od klas 1 do 5 TL w Białowieży, w wieku 15-20 lat. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a uczniom za tak ciepłe przyjęcie naszego przedstawiciela. 

 

Do zobaczenia na kolejnych wykładach! :)

 

Tekst. W.Duranowska, Ł.Kuberski

fot. Archiwum TL