Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Spotkanie ze studentami Wydziału Leśnego SGGW

W ramach działań edukacyjnych i promocyjnych, prowadzonych przez Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży, we współpracy z projektem LIFE+ ForBioSensing w dniach 6-11.IX w siedzibie ZLN, odbyło się spotkanie ze studentami drugiego roku studiów stacjonarnych Wydziału Leśnego SGGW.

W ramach zajęć przeprowadzono 3 wykłady prezentujące: wyniki najnowszych badań na terenie Puszczy Białowieskiej, historię IBL oraz informacje o projekcie ForBioSensing. Prof. Rafał Paluch omówił efekty prowadzonych, zarówno przez Zakład Lasów Naturalnych, jak i w projekcie LIFE+ prac. Prowadzącymi zajęcia byli także, dr Artur Obidziński i dr inż. Wojciech Ciurzycki - pracownicy Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej WL SGGW.

Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów. Z ciekawością przysłuchiwali się oni zagadnieniom związanym m.in. z gradacją kornika drukarza, odnowieniem naturalnym sosny i ekspansji grabu w Puszczy Białowieskiej oraz możliwościami, jakie niesie ze sobą zastosowanie technik zdalnych.

W wykładach udział wzięło 80 studentów.

 
tekst. W.Duranowska, Ł.Kuberski
fot. A.Obidziński