Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

ForBioSensing – historia lasu zapisana przez drzewa

Specjaliści pracujący w projekcie ForBioSensing analizują historię lasów Puszczy Białowieskiej zapisaną w słojach przyrostu rocznego drzew. Celem tych działań jest poznanie długoterminowej dynamiki i historii rozwoju drzewostanów, możliwe dzięki dendrochronologii, przyporządkowującej poszczególne słoje przyrostu rocznego odpowiednim latom kalendarzowym.

W ramach zadania w projekcie analizowany jest materiał ze 100 powierzchni dendrochronologicznych zlokalizowanych w wybranych starodrzewach Puszczy Białowieskiej. Zapisany w drewnie charakterystyczny wzór utworzony przez różniące się szerokością słoje przypomina kod kreskowy znajdujący się np. na produktach spożywczych. Zadaniem specjalistów ForBioSensing jest odszyfrowanie takiego kodu, który został zapisany w drewnie w sposób naturalny jako reakcja drzewa na warunki klimatyczne. Proces łamania owego kodu to właśnie datowanie dendrochronologiczne.

Do datowania niezbędna jest tzw. chronologia wzorcowa. Przyporządkowuje ona przeciętny przyrost roczny dla danego gatunku drzewa i regionu klimatycznego poszczególnym latom kalendarzowym. Ustalenie czasu powstania sekwencji słojów przyrostu rocznego badanej próby drewna następuje dzięki porównaniu pomiaru ich szerokości z lokalną chronologią wzorcową analizowanego gatunku.

Datowanie dendrochronologiczne prób drewna daje wyniki z dokładnością do roku, tzn. wszystkie słoje przyrostu rocznego zostają jednoznacznie przyporządkowane latom kalendarzowym. Analizy dendrochronologiczne prowadzone w projekcie ForBioSensing pozwolą m.in. rozpoznać warunki, w jakich wzrastały drzewa w Puszczy Białowieskiej przez ostatnie kilkaset lat.

 

Tekst. E.Zin, W.Duranowska

Fot. ForBioSensing