Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Prace taksacyjne w 2017 roku na powierzchniach monitoringowych

Powtórne pomiary na powierzchniach monitoringowych w 2017 roku rozpoczęto od przeprowadzenia szkolenia przypominającego metodykę prac. W 2015 na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej założono 685 kołowych powierzchni monitoringowych. Szczegółowiej o tym zadaniu można przeczytać w naszej poprzedniej notatce.

Pomiary w roku 2017 rozpoczęto 20 lipca. W roku bieżącym prace na naszych powierzchniach prowadzone będą przez pięć dwuosobowych zespołów. Na zdjęciach przedstawiono używany przez nas sprzęt pomiarowy m.in. dalmierz, średnicomierze czy też busolę. Istotą powtórnego pomiaru jest odnalezienie na podstawie azymutu i odległości konkretnego drzewa pomierzonego w 2015 roku. Pozwoli to zestawić pomierzone cechy biometryczne ze sobą z różnych okresów pomiarowych dla tego samego osobnika i zaobserwować zmiany.

W stosunku do roku 2015 nowością będzie zastosowanie podczas pomiarów opracowanego przez dr inż. Bartłomieja Kraszewskiego programu FBS_Taksacja. Program w czasie pomiaru wykorzystuje bazę danych z sesji pomiarowej z 2015 roku. Pozwala to na szybkie kontrolowanie cech taksacyjnych drzew uzyskanych w bieżącym pomiarze. Cyfryzacja zbierania danych taksacyjnych pozwala nam m.in. ustandaryzować prowadzone przez nas pomiary oraz uniknąć wprowadzania błędnych danych.