Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

I posiedzenie Komitetu Sterującego

Inauguracyjne spotkanie Komitetu Sterującego projektu LIFE+ ForBioSensing PL

W dniach 29 i 30 stycznia 2015 r. w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym odbyły się spotkania w ramach projektu: LIFE+ ForBioSensing PL „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”. Spotkania miały na celu zawiązanie Komitetu Sterującego w Projekcie, http://www.ibles.pl/web/guest/-/inauguracyjne-spotkanie-komitetu-sterujacego-projektu-life-forbiosensing-pl.