Komitet sterujący Komitet sterujący

Instytut Badawczy Leśnictwa

Prof. dr hab. Jacek Hilszczański

J.Hilszczanski@ibles.waw.pl

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Prof. dr hab. Tomasz Zawiła - Niedźwiecki

sekretariat1@lasy.gov.pl

Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska

Dr inż. Anna Żornaczuk - Łuba

anna.zornaczuk-luba@mos.gov.pl

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Białymstoku

Dr inż. Marek Ksepko

Marek.Ksepko@bialystok.buligl.pl

Katedra Hodowli Lasu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

bogdan_brzeziecki@sggw.pl

Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki

stanislaw_miscicki@sggw.pl

Instytutu Biologii Ssaków PAN, Białowieża

Dr hab. Rafał Kowalczyk

rkowal@ibs.bialowieza.pl

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Białystok

Mgr inż. Andrzej Józef Nowak

andrzej.nowak1@bialystok.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Białystok

Mgr inż. Beata Bezubik

bbezubik@rdos.gov.pl

Białowieski Park Narodowy

mgr inż. Olimpia Pabian

bpn@bpn.com.pl

Nadleśnictwo Białowieża

Mgr inż. Dariusz Skirko

dariusz.skirko@bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Hajnówka

Mgr inż. Grzegorz Zenon Bielecki

grzegorz.bielecki@bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Browsk

Robert Miszczak

browsk@bialystok.lasy.gov.pl

Starostwo Powiatu Hajnowskiego

Mgr Mirosław Romaniuk

starostwo@powiat.hajnowka.pl

Gmina Białowieża

Mgr Grzegorz Kasprowicz

sekretariat@ug.bialowieza.pl

grzegorz.kasprowicz@ug.bialowieza.pl

Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział w Białymstoku

Mgr inż. Stanisław Kułak

s.kulak@bialystok.lasy.gov.pl

Państwowy Park Narodowy "Puszcza Białowieska"

Dr Vasili Arnolbik

bpn@bpn.com.pl

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Pan Adam Zbyryt

sekretariat@ptop.org.plazbyryt@ptop.org.pl

Liga Ochrony Przyrody

dr inż. Ryszard Kapuściński

zg@lop.org.pl

Zamiejscowey Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce

dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB

zwl.dziekan@pb.edu.pl

Stowarzyszenie SANTA Obrona Puszczy Białowieskiej

Mgr Leon Chlabicz

Fundacja Greenpeace Polska

Robert Cyglicki

robert.cyglicki@greenpeace.org

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mgr inż. Marta Wronka

Marta.Wronka@nfosigw.gov.pl

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Wiesław Krzewina

wieslaw.krzewina@ckps.lasy.gov.pl