PORTAL MAPOWY PORTAL MAPOWY

W projekcie istnieje portal mapowy, w którym sukcesywnie publikowane są pozyskane dane oraz wyniki prac i analiz zespołu projektowego. Funkcjonalności portalu pozwalają m.in. na wyświetlanie danych, proste analizy oraz tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych. Dostęp do zbioru danych jest możliwy po kliknięciu w poniższe kompozycje mapowe.