Skanowanie lotnicze Skanowanie lotnicze

Szczegółowy opis planowanych do pozyskania danych przedstawia się następująco:

  • Dane lotniczego skanowania laserowego - są to zbiory punktów, które rejestrowane są przez urządzenie LIDAR (Light Detection and Ranging) umieszczone na pokładzie samolotu. LIDAR wysyła wiązki świetlne w bardzo krótkich okresach czasu i rejestruje pozycje ich odbicia się od przedmiotów na ziemi. Dzięki systemowi żyroskopów i odbiornikowi GPS, chmura punktów skanowania laserowego jest georektyfikowana a precyzja pomiarów sięga 10-15 cm we wszystkich płaszczyznach. Najnowsze skanery wysyłają nawet ponad 300000 wiązek na sekundę. Możliwy jest, więc pomiar z bardzo dużą liczbą punktów. W projekcie zaplanowano pozyskanie chmury punktów o gęstości 4-5 pkt./m2 – czyli o gęstości wystarczających do analiz na poziomie pojedynczego drzewa. Ogromną zaletą danych lotniczego skanowania laserowego, w odróżnieniu od innych technologii fotogrametrycznych, jest ich zdolność do penetracji koron drzew tak, że nawet w dość gęstych środowiskach część wysłanych wiązek dosięga gruntu. Dzięki temu możliwe jest tworzenie dokładnych numerycznych modeli terenu, dokładne określanie wysokości obiektów oraz analizy struktury drzewostanów. Dane skanowania laserowego są niestety nadal drogie, stąd w projekcie zdecydowano się zapanować 3 naloty.
  • Zobrazowania hiperspektralne - dane o wysokiej rozdzielczości spektralnej - zawierające od kilkudziesięciu do kilkuset wąskich kanałów spektralnych. Dane mogą być wykorzystywane do pozyskiwanie precyzyjnej informacji o obiekcie, jego właściwościach, budowie i składzie. Szczególnie przydatne są w badaniu roślinności ze względu na dużą liczbę czynników wpływających na odbicie od roślin. Z punktu widzenia projektu istotne będzie najpierw znalezienie optymalnego terminu do wykonania nalotów.