Aktualności Aktualności

Forbiosensing na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych" w Białowieży

W dniach 17-18 października br. zespół ForBioSensing wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, organizowanej z ramienia Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Instytutu Kro...

Otwarte dane – ForBioSensing na konferencji w Białowieży

4 października br. w siedzibie Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, w jednym miejscu: leśnicy, naukowcy, administracja rządowa, przedstawiciele firm, przyrodnicy, dyskutowali o udostępnianiu danych naukowych i włączaniu społeczeństwa w...

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. meteorologii, pozyskania i analizy danych terenowych LIFE+ do Zakładu Lasów Naturalnych IBL w Białowieży

Specjalista ds. meteorologii lub hodowli lasu, pozyskania i analizy danych terenowych do Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży poszukiwany! Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  D.Raczkowska-Paluc...

Puszcza Białowieska, podziwiając bioróżnorodność: Rykowisko w Puszczy Białowieskiej

W czasie wrześniowych prac terenowych wykonywanych przez zespół ForBioSensing, ważne miejsce zajmuje obserwowanie oraz nasłuchiwanie niecodziennego zjawiska, zwanego rykowiskiem. Jest to okres godowy jeleni, który charakteryzuje się donośnym ryczen...

ForBioSensing, nasze działania w Puszczy Białowieskiej: Zdjęcia hemisferyczne

Prace terenowe to bardzo ważny element pracy zespołu ForBioSensing. Pomiary naziemne pozwalają zmierzyć te cechy, których pozyskanie z materiałów teledetekcyjnych jest utrudnione lub niemożliwe. Jednym z elementów prac w terenie jest wykonywan...