Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Zakończenie realizacji projektu LIFE+ ForBioSensing

Pragniemy poinformować, iż z dniem 29 kwietnia 2022 roku zakończona zostaje realizacja projektu pt. „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Celem projektu było opracowanie i zastosowanie metody monitoringu dużego obiektu leśnego z wykorzystaniem innowacyjnych technik i danych. Dzięki zastosowaniu najnowszych technik analiz ekosystemów leśnych, możliwe stało się pozyskanie unikalnego dla Puszczy Białowieskiej zbioru danych przestrzennych i drzewostanowych. 

 

W projekcie pokazano, że połączenie danych teledetekcyjnych i fotogrametrycznych z pomiarami naziemnymi oferuje możliwość kompleksowego ujęcia dynamiki drzewostanów (lub homogenicznych fragmentów leśnych) cennych przyrodniczo obiektów leśnych. Rozpoznanie zmian struktury i składu gatunkowego, zachodzących w lasach Puszczy Białowieskiej, pozwoliło na zidentyfikowanie czynników warunkujących te procesy, ich dynamiki oraz wdrażanie odpowiednich przedsięwzięć ochronnych do działań praktycznych. Miło nam poinformować, iż cel projektu został zrealizowany.

 

W związku z powyższym, pragniemy podziękować wszystkim Uczestnikom projektu za wspólnie poświęcony czas oraz nowe doświadczenia. Cieszy nas fakt, że projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem – dzięki szerokiej gamie działań i technik promocyjnych (interesujące komunikaty, odpowiedni dobór informacji do odbiorców, wybór produktów promocji, relacje opatrzone ciekawym materiałem graficznym i zdjęciowym), a przede wszystkim dzięki sumiennej pracy zespołu projektowego, dotarliśmy do blisko 5 milionów udokumentowanych odbiorców.

 

Projekt oczywiście nie został by skutecznie zrealizowany gdyby nie działalność Komitetu Sterującego, któremu pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie w realizacji zadań projektowych oraz informowanie o bieżących potrzebach, co umożliwiało dostarczanie produktów, które były wykorzystywane w codziennej pracy wielu interesariuszy projektu.

 

Podsumowaniem 7-letniej działalności LIFE+ ForBioSensing jest monografia naukowa. Publikacja ta obejmuje zarówno materiał wcześniej niepublikowany, jak i wdrożenie działań, na obszarze polskiej części Puszczy Białowieskiej, metod analizy danych teledetekcyjnych, które zostały już szeroko przedstawione w licznych publikacjach naukowych. W niniejszej aktualności oddajemy materiał w Państwa ręce.

 

Obraz polskiej części Puszczy Białowieskiej zostanie zachowany i zarchiwizowany w danych, informacji i wiedzy, jakie zostały pozyskane i powstały w efekcie realizacji projektu. Mamy nadzieję, że przyszli ich użytkownicy docenią jakość i poniesiony wysiłek całego zespołu ForBioSensing oraz, że efekty projektu pomogą w dalszym poznawaniu procesów zachodzących w polskiej części Puszczy Białowieskiej, teraz i w przyszłości.

 

Monografia naukowa pt. “Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE+ ForBioSensing (forma online):

 

Wersja PL

Wersja EN

 

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami!