Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Produkty pozyskane w projekcie ForBioSensing zostały praktycznie wykorzystane już w blisko 80 przedsięwzięciach!

Efekty pracy naszych specjalistów, ich codzienne zadania realizowane w projekcie, związane z monitorowaniem drzewostanów Puszczy Białowieskiej: zarówno z pułapu naziemnego, jak i lotniczego oraz dokumentowanie wyjątkowego bogactwa przyrodniczego Puszczy,
są działaniami dostarczającymi cennych danych, informacji i Know-How, także
dla innych Instytucji oraz firm.

 

Cenne informacje pozyskane w projekcie, udostępnione na podstawie umów licencyjnych, wykorzystano w praktyce już 77 razy. Zostały one przekazane w celu wykorzystania m.in. do prac naukowych, dyplomowych, realizacji innych projektów czy też prac badawczych.

 

Dziękujemy za podjęcie współpracy oraz zaufanie do pracy zespołu Life+ ForBioSensing. Wielość podpisanych licencji jest potwierdzeniem, że istnieje potrzeba prowadzenia prac monitoringowych, a także dzielenia się: rzetelną, obiektywną wiedzą na temat puszczańskich drzewostanów.

 
tekst. W.Duranowska
fot. FBS