Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Najnowsza publikacja naukowa z wykorzystaniem danych ForBioSensing

Ważną ideą programu LIFE jest możliwość ponownego wykorzystania, zarówno pozyskanych danych, jak i wypracowanych sposobów zarządzania środowiskiem. Od początku projektu, ForBioSensing stara się szeroko promować dane, które zbiera i udostępniać je do różnych celów. 

 

W dzisiejszej aktualność pragniemy przedstawić Państwu najnowszą publikację naukową, powstałą z wykorzystaniem danych pozyskanych w ramach ForBioSensing. Richard K. Broughton (UK Centre for Ecology & Hydrology), Jakub W. Bubnicki  (Instytut Biologii Ssaków PAN) oraz Marta Maziarz (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) w artykule pt. “Multi-scale settlement patterns of a migratory songbird in a European primaeval forest” opublikowanym na łamach czasopisma Behavioral Ecology and Sociobiology, podjęli działania dążące do uzyskania odpowiedzi na następujące pytanie: Czy tworzenie skupisk przez małe ptaki leśne jest ich naturalnym zachowaniem?

 

Autorzy następująco relacjonują podjęte działania: “Obserwacje przeprowadziliśmy w lesie o charakterze pierwotnym, w najlepiej zachowanym fragmencie Puszczy Białowieskiej. Obiektem naszych badań była świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, która jest małym ptakiem śpiewającym (masa ciała około 10 g). Świstunki leśne zimują w lasach deszczowych Afryki równikowej, a gniazdują w lasach europejskich strefy umiarkowanej. Samce przylatują na lęgowiska wiosną, zwykle w drugiej połowie kwietnia i intensywnie śpiewają broniąc swoich terytoriów.

 

Aby poznać rozmieszczenie przestrzenne świstunek leśnych, zmapowaliśmy lokalizacje śpiewających samców. W badaniach wykorzystaliśmy dane lotnicze LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) udostępnione przez Instytut Badawczy Leśnictwa (projekt LIFE+ ForBioSensing), oraz dane satelitarne. Dzięki tym informacjom mogliśmy scharakteryzować siedliska ptaków na dużym obszarze, około 5 x 6 km2, co byłoby niemożliwe przy użyciu tradycyjnych metod wykorzystywanych w pomiarach naziemnych”.

 

Zapraszamy Państwa do lektury: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00265-020-02906-0

 

 

tekst. W.Duranowska, M.Maziarz

fot. M.Maziarz