Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

ForBioSensing na wydarzeniu „Konferencja Dendrochronologów Polskich”

W dniach 5-6 lutego 2020 roku w Warszawie odbyła się „Konferencja Dendrochronologów Polskich„. To cykliczne wydarzenie, które tworzy miejsce do dyskusji nad wieloaspektową analizą słojów przyrostu rocznego drzew i krzewów, a także otwiera pole do zawarcia współpracy oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie prac dendronologicznych. Organizatorzy konferencji to: Wydział Leśny SGGW oraz Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Na wydziale leśnym SGGW w Warszawie, zgromadziło się wielu uczestników, reprezentantów takich sektorów jak: archeologia, botanika, ekologia, geomorfologia, klimatologia, leśnictwo oraz wielu innych dyscyplin. Wśród nich liczne grono stanowili pracownicy zespołu Forbiosensing. Podczas tego wydarzenia, swoje wystąpienie przedstawił specjalista ds. badań dendroekologicznych w projekcie ForBioSensing – dr inż. Ewa Zin. Zaprezentowany został referat pt. ”Rola ognia w zmianach struktury lasów mieszanych i liściastych – dendrologiczna rekonstrukcja długoterminowej dynamiki populacji drzew i historii pożarów na siedlisku grądowym w Puszczy Białowieskiej”. Uczestnicy konferencji mieli okazję do wysłuchania informacji o tym, jakie dane dendrochronologiczne udało się uzyskać w projekcie oraz jaki zakres prac dotychczas udało się wykonać w ciągu tak długoterminowego przedsięwzięcia, jakim jest projekt Forbiosensing.

Podczas konferencji pracownicy ForBioSensing przedstawili także swój poster pt.” Badania dendrochronologiczne w projekcie LIFE+ ForBioSensing "Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych" - pierwsze wyniki. Jego autorzy to: Agnieszka Bosak, Kamil Pilch, Ewa Zin oraz Paula Całusińska. Można było go podziwiać przy specjalnie przygotowanym na tę okazję stoisku promocyjnym ForBioSensing. Po wygłoszonych przemówieniach odbyła się dyskusja podsumowująca, na której każdy z uczestników mógł podzielić się swoim doświadczeniem oraz wizją zastosowań metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych.

Dziękujemy organizatorom za udane spotkanie!

 

Tekst. W.Duranowska

Fot. K.Pilch