Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

ForBioSensing na Konferencji pt. „Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej”.

29 listopada 2019 roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym w Sękocinie Starym odbyła się Konferencja pt. „Dziedzictwo archeologiczne w polskiej części Puszczy Białowieskiej”. Wydarzenie to, stworzyło przestrzeń do pochylenia się nad wynikami kilkuletnich badań inwentaryzacyjnych oraz  wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym „Dziedzictwo w lasach – badania, ochrona, zarządzanie i popularyzacja”. Konferencja została zorganizowana z ramienia Instytutu Badawczego Leśnictwa i Fundacji Hereditas.

Konferencja z jednej strony podsumowała dotychczasowy stan wiedzy, a z drugiej skupiła się nad wyjątkowymi i nieznanymi dotąd zasobami kulturowymi Puszczy. Przede wszystkich ich genezą, sposobami zarządzania i możliwościami zastosowania wielkoobszarowych inwentaryzacji archeologicznych. Wydarzenie zgromadziło wielu uczestników, reprezentantów takich sektorów jak: nauka, archeologia i leśnictwo. Wśród nich znaleźli się także pracownicy zespołu Forbiosensing, którzy równolegle z odbywającymi się sesjami promowali projekt na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym. Przy nim informowano o bieżących zadaniach wykonywanych w ramach projektu oraz odpowiadano na wszystkie pytania, które pojawiły się ze strony osób uczestniczących w konferencji. Projekt w pewnej mierze przyczynił się do usprawnienia działań realizowanych przez Fundację Hereditas. ForBioSensing przekazał dane pochodzące z terenu polskiej części Puszczy Białowieskiej, które powstały na bazie lotniczego skanowania laserowego wykonywanego w projekcie.

Dziękujemy organizatorom, że mogliśmy zaprezentować projekt ForBioSensing wszystkim uczestnikom i wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.

 

Tekst. W.Duranowska

Fot. E.Kuciewicz, J.Stepnik