Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

ForBioSensing, nasze działania w Puszczy Białowieskiej: Prace taksacyjne

Połowa sierpnia za nami, a w Puszczy Białowieskiej trwają intensywne prace terenowe w ramach Projektu ForBioSensing.

Wykorzystywane są w tej chwili najlepsze warunki pogodowe, by zrealizować prace w terenie, zgodnie z harmonogramem. Ekipa pracuje ciężko i efektywnie. Trwają intensywne prace taksacyjne, które realizowane są w naszym projekcie z wykorzystaniem systemu informatycznego opracowanego przez naszych pracowników.

System składa się z kilku komponentów (rys. 1):

  • aplikacji umożliwiającej wprowadzanie danych pomiarowych na urządzeniach mobilnych,
  • aplikacji odpowiedzialnej za integrowanie pomiarów z wielu urządzeń mobilnych,
  • lokalnej bazy danych, zainstalowanej na urządzeniach mobilnych, w której zapisywane są dane pomiarowe,
  • centralnej bazy danych, zainstalowanej na urządzeniu stacjonarnym, w której integrowane są pomiary z wielu urządzeń mobilnych.

Rys. 1. Ogólny schemat systemu do taksacji w projekcie ForBioSensing

Opracowane w ramach projektu ForBioSensing aplikacje (autorski system taksacji w projekcie został szczegółowo opisany przez jego twórców: http://www.forbiosensing.pl/wyszukiwanie/-/journal_content/56/20182/46104) w znaczący sposób przyspieszyły prowadzone prace taksacyjne.

Tekst. W.Duranowska

Fot. Ł.Kuberski, K.Rzeczycki