Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

LIFE+ dla Lasów Janowskich - Forbiosensing na VI Platform Meeting projektów LIFE

W dniach 18-19 lipca br. w Janowie Lubelskim odbędzie się VI Platform Meeting projektów LIFE. Na spotkaniu pojawią się reprezentanci wielu projektów LIFE+ w tym m.in. pracownicy projektu LIFE+ ForBioSensing. Projekt przyjął zaproszenie organizatora z ramienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, beneficjenta koordynującego projekt LIFE13 NAT/PL/000032, pt: „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”.

VI Platform Meeting ma służyć wymianie dobrych praktyk oraz umożliwić uczestnikom stworzenie fora do wymiany doświadczeń w ramach działalności w projektach LIFE.W programie spotkania zaplanowanych zostało wiele kategorii dyskusji. Zostaną w nich poruszone następujące tematy: aplikowanie o środki na realizację przedsięwzięcia, rozliczenia projektów LIFE, a także utrzymanie trwałości wypracowanych efektów i rozwiązywanie potencjalnych trudności, mogących wyniknąć w trakcie projektu.

Podjęte zostaną ważne zagadnienia, które mają bezpośredni związek z funkcjonowaniem projektu LIFE+Forbiosensing. Pracownicy zespołu postarają się jak najefektywniej podzielić się z uczestnikami doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

 

Tekst. W.Duranowska

Fot. LIFE+ Programme