Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Wizyta audytora z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W zeszłym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć u siebie audytora z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez kilka dni nasza działalność była poddawana wnikliwej ocenie, by na tej podstawie zweryfikować zgodność i poprawność naszych codziennych praktyk w projekcie z umową o dofinansowanie.

Audyt rozpoczął się spotkaniem otwierającym. Z-ca Kierownika Projektu, Damian Korzybski powitał audytora oraz wprowadził go w główne obszary działalności oraz celowości realizowanego projektu. Omówił zakres i organizację działań projektowych oraz uzgodnił i potwierdził plan audytu. Następnie audytor przystąpił do kontroli jednego z najtrudniejszych, a zarazem najbardziej złożonego etapu – przeglądu dokumentacji. Weryfikacji zostały poddane dokumenty z wszystkich 4 lat projektu. Wśród kontrolowanych dokumentów znalazły się dokumenty dot. środków trwałych oraz zamówień publicznych. Mieliśmy okazję udowodnić, że nasz projekt realizowany jest w oparciu o zgodność z prawem, dobre praktyki oraz dbałość o przestrzeganie ładu oraz porządku w miejscu pracy.

Drugiego oraz trzeciego dnia audytu kontrola działalności naszego projektu odbyła się w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Białowieży. Po ukończonej kontroli dokumentów, odbył się test sprzętu monitorującego, zakupionego w ramach środków trwałych. Audytor miał okazję zobaczyć jak działają takie sprzęty jak: tachmietry, GPS-y, skaner laserowy oraz świdry Presslera. Audytor zweryfikował również opisany w umowie postęp prac rzeczowych. Skontrolowane zostały: wybrane powierzchnie dendrometryczne, taksacyjne, świerkowe oraz powierzchnie w lukach i stacje meteorologiczne, które na bieżąco kontrolują stan pogody na 3 białowieskich polanach (przyp. www.forbiosensing.pl, zakładka Meteoportal).

Podczas kontroli szczególnej weryfikacji poddano produkty identyfikacji wizualnej ForBioSensing: tablice promocyjne, roll-upy, ulotki oraz naklejki z logotypami, które zgodnie z założeniami realizacyjnymi projektu, muszą znajdować się na każdym zakupionym oraz wytworzonym produkcie w ramach projektu LIFE+ForBioSensing. Czekamy z niecierpliwością na oficjalną informację z wynikami kontroli i liczymy, że będzie ona pozytywna.

Dziękujemy za wizytę oraz poświęcony nam czas.   

Tekst. W.Duranowska, D.Korzybski

Fot. Damian Korzybski