Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Nasze działania w Puszczy: Sczytywanie danych z dendrometru

Specjaliści w projekcie ForBioSensing podczas prac terenowych odczytują stan dendrometrów - specjalnych urządzeń zamontowanych na stałe na drzewach, które bezinwazyjnie monitorują przyrost obwodu drzew. Stały monitoring przyrostu wykonywany przy użyciu 278 dendrometrów umieszczonych na 10 głównych gatunkach drzew występujących w Puszczy Białowieskiej, dostarcza pierwszych tego typu danych dla polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Dendrometry posiadają wiele funkcji, np.: dokonują automatycznego pomiaru średnicy drzewa z wykorzystaniem danych z obwodu pnia, przechowują dane (są one zachowywane w wewnętrznej pamięci urządzenia), mierzą temperaturę powietrza. Dendrometr potrafi zachować dane pomiarowe w przypadku: utraty zasilania, w momencie wyczerpania się pojemności pamięci oraz umożliwia wyeksportowanie danych pomiarowych do komputera przenośnego i odtworzenie wykonanych danych pomiarowych po przywróceniu zasilania. Pojemność pamięci zapewnia przechowanie minimum 40000 typowych pomiarów. Pozwala to na zapis kompletu danych pomiarowych, w co najmniej dwóch kolejnych sezonach, latach, przy częstotliwości pomiaru co godzinę. Przy czym dokładność pomiaru jest nie mniejsza niż jeden mikrometr.

Specjaliści ForBioSensing codziennie dokonują precyzyjnych pomiarów podczas prac w projekcie. Na zdjęciach prezentujemy działania terenowe podczas sczytywania danych z dendrometru w różnych porach roku.

Tekst. W.Duranowska, Ł.Kuberski

Fot. Ewa Zin, Łukasz Kuberski