Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Po Busku Zdroju… Networking – Spotkanie z UNEP/GRID - Warszawa

Po spotkaniu projektów LIFE w Busku Zdroju (http://www.forbiosensing.pl/aktualnosci/-/journal_content/56/20182/52619), zaprosiliśmy jeden z uczestniczących tam projektów na kolejne spotkanie. 15 lutego 2019 r. do siedziby Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie przybyli pracownicy Centrum UNEP/GRID-Warszawa, reprezentujący projekt LIFE Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (LIFE Green-Go! Carpathians).

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy swoją działalność, określiliśmy cele oraz omówiliśmy metody działań projektowych. Następnie podjęliśmy dyskusję dotyczącą możliwości wypracowania strategii - wdrażania, adaptacji i przeniesienia osiągniętych rezultatów. Wypracowane w projekcie LIFE+ ForBioSensing PL metodyki analizy dużych obszarów leśnych z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych, mogą być wykorzystane przy analizie innych obszarów leśnych w Europie. To jest ważne osiągnięcie projektu, wcześniej nie było wiadomo w jaki sposób pozyskać dane o wybranych cechach drzew lub lasu, a teraz wypracowaliśmy sposoby i podzieliliśmy się tą wiedzą, publikując ją w naukowych czasopismach. Z drugiej strony, narzędzia geoinformacyjne, doświadczenia i dobre praktyki w projekcie LIFE Green-Go! Carpathians mogą być bardzo przydatne w niezbędnym procesie upowszechniania i praktycznego zastosowania specjalistycznych danych przyrodniczych wśród niespecjalistycznych odbiorców – np. samorządów, organizacji i innych interesariuszy, włącznie ze społecznościami lokalnymi czy turystami – w celu popularyzacja wiedzy przyrodniczej, wsparcia procesów decyzyjnych, zrównoważonego kształtowania przestrzeni, czy edukacji ekologicznej.

Celem Projektu LIFE Green-Go! Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach (LIFE Green-Go! Carpathians) jest wspieranie w lokalnym wymiarze współpracy na rzecz partycypacyjnego kształtowania zielonej infrastruktury na siedliskowych obszarach Natura 2000. Zadaniu temu służy upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury, upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania przestrzenią na obszarach Natura 2000 w skali międzynarodowej oraz promowanie zastosowania zasobów danych przestrzennych i narzędzi geoinformacyjnych przydatnych w zarządzaniu przestrzenią na cennych przyrodniczo obszarach.

Więcej informacji na temat projektu: http://www.zielonainfrastruktura.karpatylacza.pl/

Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się również do powstania nowych wspólnych projektów, również finansowanych z Programu LIFE.

Zdjęcia. ForBioSensing

Tekst. W.Duranowska, D.Korzybski