Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Puszcza w liczbach: Udział drewna martwego

Martwe drewno stanowi nieodzowny skład ekosystemu leśnego. Wpływa znacząco na podniesienie różnorodności przyrodniczej lasu. W projekcie monitorujemy jego ilość w różnych częściach Puszczy. Na podstawie prac terenowych z 2017 roku możemy stwierdzić, że Polska część Puszczy Białowieskiej jest bogata w martwe drewno. Średnia miąższość drewna martwego określona na powierzchniach monitoringowych projektu ForBioSensing wynosi 94 m3 na jeden hektar. To ponad 15 razy więcej niż średnia krajowa. Największy udział drewna martwego stwierdzono na powierzchniach monitoringowych zlokalizowanych w „Rezerwacie Ścisłym” Białowieskiego Parku Narodowego, jest tam 157 m3/ha. Nieco mniejszą, ale równie wysoką wartość stwierdzono na powierzchniach monitoringowych Białowieskiego Parku Narodowego poza „Rezerwatem Ścisłym”. Znajduje się tam średnio 111 m3 drewna martwego na jeden hektar. Również wysokie wartości odnotowano w lasach Puszczy Białowieskiej poza Parkiem Narodowym. Na terenie Rezerwatów Przyrody znajduje się średnio 125 m3 drewna martwego na ha, a w lasach gospodarczych, poza rezerwatami 74 m3/ha.

Więcej informacji o udziale drewna martwego w Puszczy Białowieskiej znajdziecie na naszej stronie www.forbiosensing.pl pod tym linkiem: http://www.forbiosensing.pl/documents/20182/48898/LK+ref/e3c721de-6bcc-408b-830c-568d72e2d835

Drewno martwe jest również piękne. Różne jego formy uwiecznili na fotografiach nasi pracownicy podczas prac monitoringowych.

Tekst. D.Korzybski, W.Duranowska
Zdjęcia. Ł.Kuberski, K.Rzeczycki, M.Lisiewicz