Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Dane pozyskane w projekcie ForBioSensing zostały praktycznie wykorzystane już w ponad 50 przedsięwzięciach!

Miło nam Państwa poinformować, że efekty pracy naszych specjalistów - codzienne zadania realizowane w projekcie związane z monitorowaniem drzewostanów Puszczy Białowieskiej: wykonywanie pomiarów i wykorzystywanie w tym celu najnowszych technologii teledetekcyjnych oraz tradycyjnych – pomiarów naziemnych oraz dokumentowanie wyjątkowego bogactwa przyrodniczego Puszczy, są działaniami dostarczającymi cennych danych, informacji i Know-How, także dla innych Instytucji oraz firm.

Dane pozyskane w projekcie, udostępnione na podstawie umów licencyjnych wykorzystano w praktyce już 51 razy. Wśród licencjobiorców znajdują się takie jednostki jak:

Jednostki naukowe:

Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, University of Maryland; NASA Goddard, University of Tuscia, Shiraz University, University of Wurzburg,

Instytucje zarządzające obszarem Puszczy Białowieskiej:

Białowieski Park Narodowy, Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo Białowieża, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Organizacje oraz fundacje:

Greenpeace, Fundacja Hereditas, Dzika Polska

oraz osoby prywatne.

Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za podjęcie współpracy oraz zaufanie do pracy zespołu Life+ ForBioSensing. Dotychczas nikt, w tak szeroki i kompleksowy sposób nie monitorował drzewostanów polskiej części Puszczy Białowieskiej. Cieszy nas, że już teraz, jeszcze w trakcie realizacji projektu, pozyskane dane o Puszczy Białowieskiej okazują się bardzo potrzebne, zarówno dla administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych i naukowców oraz dla firm i osób prywatnych.

Tekst: W.Duranowska, D.Korzybski

Kolaż: ForBioSensing