Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

UDZIAŁ FORBIOSENSING NA KONFERENCJI MINISTERSTWA INWESTYCJI I ROZWOJU

7 marca 2018 r. w Warszawie miała miejsce konferencja dotycząca działań realizowanych w ramach instrumentów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, tj. CEF (Łącząc Europę) oraz programu LIFE, organizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Podczas konferencji przedstawione zostały wyniki nt. udziału polskich beneficjentów w obydwu z ww. instrumentów: CEF, który wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego wzrostu, a w konsekwencji do integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności oraz programu LIFE, który jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Odpowiednio po prezentacjach obydwu instrumentów przeznaczono czas na panele dyskusyjne, w których przedstawiciele instytucji zaangażowanych w ich realizację oraz beneficjenci tychże projektów opowiadali o swoich doświadczeniach, dzielili się wiedzą w zakresie rozwiązywania napotkanych problemów i barier oraz zwracali uwagę na najistotniejsze wytyczne w danym programie.

Wśród zaproszonych beneficjentów korzystających z programu LIFE o doświadczeniach przy pisaniu projektu oraz naborze wniosków opowiadał dr inż. Krzysztof Stereńczak, kierownik projektu ForBioSensing.

Autor treści: Olga Jasińska - Specjalista ds. promocji w Projekcie ForBioSensing