Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I WIEDZY Z PROJEKTEM BACI

Projekt H2020 BACI Detecting changes in essential ecosystem and biodiversity properties - towards a Biosphere Atmosphere Change Index oraz Instytut Badawczy Leśnictwa realizujący projekt LIFE+ ForBioSensing Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych zyskali status partnerów stowarzyszonych.

Oznacza to, iż obydwa projekty będą miały okazję do dzielenia się doświadczeniami uzyskanymi w wyniku realizacji projektów, uczestniczenia w nowych inicjatywach naukowych oraz brania udziału w warsztatach i spotkaniach.

Projekt H2020 BACI Detecting changes in essential ecosystem and biodiversity properties - towards a Biosphere Atmosphere Change Index jest prowadzony przez Instytut Maxa Planca w Jenie (Niemcy). Konsorcjum BACI składa się z ekspertów z zakresu naziemnych metod teledetekcyjnych, bioróżnorodności, metod przetwarzania dużych zbiorów danych, innowacyjnych metod biogeochemii, naziemnego modelownia ekosystemowego, monitorowania i modelowania bioróżnorodności oraz szacowania zmian socjo-ekologicznych.

Główną grupą Interesariuszy projektu BACI są różnego rodzaju naukowcy – począwszy od specjalistów z zakresu ochrony bioróżnorodności po ekologów i naukowców pracujących nad interfejsem systemów społecznych i ekologicznych. 

Źródło grafiki: http://baci-h2020.eu

Autor treści: Olga Jasińska - Specjalista ds. promocji w Projekcie ForBioSensing