Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Wymiana doświadczeń w ramach projektów LIFE

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Instytut Badawczy Leśnictwa podpisały deklarację współpracy w ramach realizowanych projektów LIFE15 GIE/PL/000758 „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” i LIFE13 ENV/PL/000048 „Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych”.  Instytucje będą nieodpłatnie wymieniać się doświadczeniami zdobytymi w trakcie prowadzenia i rozliczania projektów LIFE, a także dzielić ekspercką wiedzą z zakresu ochrony przyrody zarządzania leśnym środowiskiem przyrodniczym oraz zarządzania projektami. Współpraca zakłada także wykorzystanie stron internetowych projektów oraz szkoleń i konferencji do wzajemnej promocji i informowania o realizowanych projektach LIFE. Deklaracja współpracy została zawarta na czas prowadzenia ww. projektów. 

Projekt „Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”, realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, ma na celu podwyższenie poziomu świadomości i wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody oraz poprawę koordynacji ich działań i ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody. Kluczowymi odbiorcami projektu są organy ścigania i organy sądownicze, a także podmioty zaangażowane w ochronę przyrody (m.in. regionalne dyrekcje ochrony środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska). W czasie trwania projektu (01.08.2016 –31.12.2019) dla ww. podmiotów zostały zaplanowane liczne działania edukacyjne i informacyjne, m.in. ogólnodostępny kurs e-learningowy, cykl szkoleń na temat teoretycznych i praktycznych aspektów prawnej ochrony przyrody. 

Źródło: GDOŚ

Fot.: Piotr Krajewski/http://dexlab.pl