Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

PROJEKT FORBIOSENSING NA MSCJ SPRING SCHOOL W JENIE

W dniach 12-17.03.2017 r., w Jenie odbyła się MSCJ-LIFE Spring School on Statistical Analysis of Hyperspectral and High-Dimensional Remote-Sensing Data zorganizowana przez GIScience group, Department of Geography, Friedrich-Schiller-University Jena w związku z zakresem działań prowadzonych w projekcie Life Healthy Forest.

Tematem przewodnim szkoły były zastosowania języka R w przetwarzaniu i analizie danych wysoko-wymiarowych i hiperspektralnych. W trakcie poszczególnych wykładów i sesji praktycznych prezentowano zagadnienia z zakresu analizy i wizualizacji danych przestrzennych, przetwarzania danych hiperspektralnych i ich wykorzystania w badaniach. Szczególną uwagę poświęcono aplikacjom metod statystycznych w badaniach teledetekcyjnych. Uczestnikami szkoły byli studenci, doktoranci i naukowcy z całego świata.

Wśród zaproszonych specjalistów była także przedstawicielka zespołu ForBioSensing, Aneta Modzelewska, która w projekcie pełni rolę specjalisty ds. teledetekcji, a w szczególności analizy danych hiperspektralnych. Aneta wygłosiła wykład na temat zastosowań technik hiperspektralnych w leśnictwie, w trakcie którego zaprezentowała przykłady wykorzystania danych hiperspektralnych w projekcie LIFE+ ForBioSensing PL Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych