Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

III Konferencja Dendrochronologów Polskich

W dniach 9-11 lutego 2016 r. odbyła się III Konferencja Dendrochronologów Polskich organizowana przez Wydział Leśny SGGW i Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, w której braliśmy udział.
Celem konferencji była prezentacja różnorodnych przykładów zastosowania metod dendrochronologicznych w badaniach naukowych oraz wymiana informacji i doświadczeń, między polskimi naukowcami, zajmującymi się tym zagadnieniem.

Członkowie zespołu ForBioSensing - Paweł Sańczyk i Kamil Pilch prezentowali na niej poster pt. "Zmiana obwodu pnia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst.) i dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w drzewostanach naturalnych Puszczy Białowieskiej w III i IV kwartale roku 2015".

Były to pierwsze analizy danych pozyskanych z dendrometrów. Temat wzbudził zainteresowanie wśród uczestników. W konferencji uczestniczyło ok. 60 osób z całej Polski. Opr.KP